Werken aan klimaatbestendig bos, ook in Dalfsen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Werken aan klimaatbestendig bos, ook in Dalfsen

DEN AALSHORST – DALFSEN – Als gevolg van het veranderende klimaat zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst meer en vaker “extreme” weersomstandigheden voor komen. Hieronder wordt verstaan wateroverlast, hitte, overstromingen en droogte. Het thema droogte heeft in de zomer van 2018, 2019 en 2020 uitgewezen dat dit niet alleen een toekomstig probleem is maar een zeer actueel probleem.

In deze jaren was er namelijk een gemiddeld neerslagtekort in de groeiperiode van ca. 220 mm. Het gemiddelde neerslagtekort ligt rond de 100mm in het groeiseizoen.

Op Landgoed Den Aalshorst zorgt deze verdroging voor problemen in, onder andere, de bossen. Boomsoorten die niet goed tegen de droogte kunnen hebben het zwaar te verduren op deze droge zandgronden. In het bijzonder de Fijnsparopstanden. Deze bomen zijn van oudsher veelal als monocultuur aangeplant t.b.v. de mijnbouw. De Fijnspar komt van oorsprong voor in noordelijkere berggebieden. Het klimaat daar is natter en minder warm dan in Nederland. Hierdoor lag Nederland al op de randzone van het geschikte groeigebied en nu door het veranderende klimaat valt Nederland nagenoeg buiten het geschikte groeigebied van de boomsoort.

Bij de Fijnsparopstanden heeft zich nog een probleem voorgedaan, de Letterzetter. Fijnsparren zijn uitermate gevoelig voor aantasting van de Letterzetter. Deze kever tast voornamelijk verzwakte naaldbomen aan door gangen te vreten net onder de bast van de boom. Hierdoor laat op de den duur de bast los en kan de boom geen voeding meer opnemen.

De combinatie van verdroging en aantasting van de Letterzetter heeft ervoor gezorgd dat percelen met Fijnsparopstanden zijn afgestorven of erg verslechterd zijn. In het najaar van 2021 worden de bomen noodgedwongen gekapt.

De percelen zullen na de kap grotendeels worden ingeplant met inheemse en klimaatbestendige boomsoorten. Klimaatbestendig houdt hierbij in dat de bomen redelijk tot goed bestendig zijn tegen extreme weersomstandigheden (droogte en wateroverlast). Door te zorgen voor een goede menging van soorten en herkomsten wordt het bos zeer gevarieerd en hierdoor ook veerkrachtig. De soorten die ingeplant zullen worden zijn onder andere: Tamme Kastanje, Zoete Kers, Wintereik, Haagbeuk, Gewone Esdoorn, Ruwe Berk en Winterlinde.

Informatie van de rentmeester van landgoed Den Aalshorst

Foto's 2
Werken aan klimaatbestendig bos, ook in Dalfsen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: