Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen

DALFSEN – Trots presenteert Gemeentebelangen Dalfsen haar Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Het eerste exemplaar is door lijsttrekker Jos Ramaker aangeboden aan het jongste lid van Vereniging Gemeentebelangen, de heer Hans Enthoven (90) uit Dalfsen. Het is een mooi toeval dat de heer Enthoven als nieuw partijlid toch al net zo oud is als Gemeentebelangen.

Ook hij is van 1931, nog scherp van geest en daarmee een mooi voorbeeld van Vitaal en Veerkrachtig, het thema van het Verkiezingsprogramma. Op de website www.gewoonbetrokken.nl van Gemeentebelangen is voor iedereen het complete Verkiezingsprogramma te vinden.

Passende woonruimte voor alle leeftijden is onze grootste zorg

Natuurlijk komen alle doelgroepen en leeftijden in alle kernen, buurtschappen en het buitengebied goed in beeld in het verkiezingsprogramma. Want de grote uitdagingen in onze gemeente raken ons allemaal. Er is een groot tekort aan woonruimte, voor jong en oud. Wij gaan er binnen de regelgeving op inzetten dat al onze inwoners een streepje voor krijgen bij het zoeken en vinden van woonruimte, en er alles aandoen om onze jongeren binnenboord te houden. Er moeten nieuwe woonvormen komen die de doorstroming bevorderen. Duurzaamheid is hier, maar in alle facetten erg belangrijk. Bij nieuwe projecten, zowel voor wonen als industrieel, moet klimaatadaptatie onderdeel uitmaken van een integrale aanpak.

Zorg, welzijn en preventie

Goede voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid zijn cruciaal voor de kwaliteit van leven. Elk mens verdient een veilig thuis in een veilige omgeving. Gemeentebelangen stelt daarbij de inwoners centraal, en niet de regels. Persoonlijk contact blijft altijd nodig. Zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de ouderen in elke kern is noodzaak. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van onze samenleving en krijgen onze steun. Wij stimuleren beweging voor alle leeftijden, want ook op oudere leeftijd bevordert actief zijn een positieve gezondheid. Wij investeren in preventieve programma’s en het faciliteren van digitale vaardigheden.

De ondernemer met goede plannen heeft onze steun

Een goede infrastructuur met voldoende bedrijventerreinen vinden wij essentieel. Zo borgen wij goede ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemerschap en werkgelegenheid, voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Gemeentebelangen staat bovendien voor een leefbare middenstand, met compacte winkelgebieden, waar je gratis en goed kunt parkeren. De agrarische sector heeft het zwaar en verdient onze steun, bijvoorbeeld met nieuwe kansen voor de combinatie met recreatie, dagbesteding en toerisme.

Kunst en cultuur zijn een verrijking voor de samenleving

Wij willen blijven investeren in het behoud van het verleden. Muziekverenigingen en Oranjeverenigingen creëren een saamhorigheidsgevoel en verbinding. Sport functioneert als sociaal bindmiddel, is gezond, en leidt tot betere prestaties op school. Ook leidt samen spelen en sporten tot minder overgewicht en gevoel voor respect en tolerantie. Samen winnen en samen verlies verwerken is belangrijk.

Wij willen de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden

Gemeentebelangen stuurt altijd op een gezond huishoudboekje van de gemeente Dalfsen. Verstandig omgaan met je geld, niet uitgeven wat je niet hebt. Niet voor niets scoorde de gemeente Dalfsen in een nationaal onderzoek onlangs een 10 voor het financieel beheer. We doen het goed als gemeente, en daar dragen wij voor de lange termijn graag ons steentje aan bij. Samen sterk, gewoon betrokken, nu maar ook voor onze kinderen die het later ook goed willen hebben!

Gemeentebelangen lokaal en onafhankelijk

Hans Enthoven (90) is duidelijk over zijn keuze voor Gemeentebelangen als lokale partij. ‘Ik houd van het onderling bij elkaar betrokken zijn, goed naar anderen omzien en samen met alle buren de directe omgeving gezellig en mooi maken. Dat herken ik ook heel erg in Gemeentebelangen, aandacht en zorgzaamheid voor iedereen, en toch ieder mens in zijn waarde laten. Dat vind ik mooi!’

De 13 raadskandidaten van Gemeentebelangen presenteren het Verkiezingsprogramma bovendien in een online promotievideo. Het filmpje is ook voor online bezoekers te vinden op onze website gewoonbetrokken.nl

Artikel delen: