Pijnpunten Rondweg aan de orde bij plaatselijk belang

Pijnpunten Rondweg aan de orde bij plaatselijk belang

DALFSEN – Als Plaatselijk Belang dorp Dalfsen hebben we in februari een oproep op DalfsenNet gedaan met betrekking tot de overlast op onze Rondweg. (lees dat hier nog even terug). Hierop is veelvuldig gereageerd. De Rondweg is een drukke weg en velen ervaren hierdoor overlast.

De meeste overlast wordt veroorzaakt door geluid. Ongeveer 60 % geeft aan dat geluid de meeste overlast veroorzaakt. Gedurende de spits is de overlast het grootst.

Het vrachtverkeer, samen met tractoren, vormen de grootste bron. Ook op mooie zomerse (met name zondagen) zijn motoren ook een grote bron van ergernis. Stoere mannen trekken het gas wat extra open. Vinden ze leuk. De omwonenden genieten hier echter niet van.

Ongeveer het zelfde percentage geeft aan problemen te hebben bij het oversteken. Bij de brug is het altijd druk. Het verkeer komt van vele kanten, voor, achter rechts of links. Velen raken hierdoor het overzicht kwijt. Fietsers vinden het ook lastig. Met name schooljeugd. Van school naar huis en weer terug. Anderen wonen in het dorp maar gaan dan naar de sport. Hier zijn de rotondes de grootste pijnpunten. Verder de toegang naar het park Bellingeweer. Oversteken gaat hier niet omdat er aan de overkant geen doorgang is voor fietsers en voetgangersgemaakt is. Met gevolg dat velen hier dan maar een stukje tegen het verkeer in fietsen.

Ruim 30 % geeft aan dat de snelheid te hoog is. 50 km/u dicht bij de brug is wel erg snel, zeker op drukke tijden. Echter uit gesprekken met de gemeente Dalfsen komt naar voren dat er weinig ongelukken gebeuren. Als er iets gebeurt is dat in de vorm van blikschade.

Ook bereikt ons de vraag hoe groot ons onderzoek gebied is. Hier was onduidelijkheid over. Als Plaatselijk Belang dorp Dalfsen kijken we naar de gehele weg vanaf de (en inclusief) brug tot aan de stoplichten.

Niet alle mensen wonen hier al vele jaren in Dalfsen. Ook hebben we hier nieuwkomers. Zij geven aan het hier wel een beetje druk te vinden, maar ervaren geen overlast. Voor hen biedt het ook voordelen en is het een bewuste keus om daar te gaan wonen.

Met de nieuwe Centrum Visie op de gemeentelijke agenda willen we ook graag aandacht voor de Rondweg. De Rondweg was een van de belangrijkste wegen aan de rand van ons dorp. Deze weg gaat er nu midden door heen. De Dalfsenaar gebruikt de Rondweg als ontsluitingsroute naar verschillende plaatsen. Door niet Dalfsenaren wordt deze weg veelvuldig gebruikt omdat ze op doorreis zijn.

Meer meldingen zijn nog steeds welkom. Deel Uw ervaringen.

Het Plaatselijk Belang dorp Dalfsen wil graag voor iedereen een acceptabele oplossing.

Als Plaatselijk Belang willen we ons graag inzetten voor de samenleving en een onderdeel van onze missie is hieraan bij te dragen door verbindingen te realiseren tussen inwoners en organisaties.

We houden U graag via onze website op de hoogte van de voortgang.
Deel Uw ervaringen via de mail: rondweg@plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl

Bestuurslid Wim Duteweerd, Brinkweg 3 tel 06-44664951
Wijkvertegenwoordiger Alita Frijling, Molendijk 1 tel 0529-434313

Meer informatie is te vinden op onze website: https://www.plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl/

Artikel delen: