van Veens Gloria.

LEMELERVELD – In de laatste dagen van het jaar heeft de zon niet veel meer in te brengen en gauw moe om dat  het jaar niet zo jong meer is. Veel mensen op het platteland voelden zich overgeleverd aan onberekenbare machten in dit jaargetijde, wisten ja zelfs niets over hun voorgeslacht.

Lees verder »

Dan wel achterumme

Dan wel achterumme

LEMELERVELD – In de bebouwde wereld van een dorp te wonen niets voor Jaap en Alie. met det  gepraot aover en gekiek naor een aander, gin groot IQ  in al det geneul heb ze kun `n ondekken. Met nie al te völle volk um zich hen   vuuln ze zich gelukkeg daor in de buurte van de Posthoorn.

Lees verder »

’t jeudje’ van Laarman

’t jeudje’ van Laarman

DALFSEN – De mensen in Dalfsen weten dat ik een Joodse jongen in onderduik ben. Ik ben ’t jeudje van Laarman’. Ik val helemaal niet op. Niemand zal het in zijn hoofd halen mij of het gezin Laarman te verraden. De gemeenschapszin is hecht. Joodse mensen moeten worden geholpen tegen de Duitse tiran.

Lees verder »

Jan Altena vond zijn oudste stamvader terug in Milligen, gemeente Dalfsen

GENEMUIDEN  – Jan Altena Hzn. uit Hardenberg heeft een boek over zijn familie geschreven. Het kreeg als titel: ‘Een Hannekemaaier verstrikt in het Vechtdal’. Zijn ouders zijn afkomstig uit Genemuiden, waar heden ten dage nog veel familieleden wonen. Hij heeft onlangs het boek over zijn familie aan Andres Post, documentatiemedewerker van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, aangeboden. Dit gebeurde in het Historisch Centrum Genemuiden.

Lees verder »

Symposium “Hier kom ik weg” in de Stoomfabriek

Symposium “Hier kom ik weg” in de Stoomfabriek

DALFSEN – Vandaag werd het symposium in het Theater de Stoomfabriek gehouden, met als onderwerp “Hier kom ik weg”, georganiseerd door de gemeente Dalfsen en VNG Overijssel. Een symposium met inspirerende voorbeelden over de kansen van archeologie en erfgoed, met aandacht voor ruimtelijk beleid, de omgevingswet, toerisme en cultuur gemeentelijk beleid. 

Lees verder »

Omstreden naamgeving

Omstreden naamgeving

LEMELERVELD – Wie had kunnen bedenken hoe een van oudsher bestaande zandweg tussen Raalte en Vilsteren zou escaleren als een bron van onenigheid in de gemeente raad van Dalfsen. Ver terug in de historie voor dat het dorp zijn doopnaam ontving woonden  mensen aan deze weg die voor hun levensonderhoud levende have er op na hielden.

Lees verder »

Eten halen, eten brengen

Eten halen, eten brengen

DALFSEN – In de hongerperiode van circa 75 jaar geleden trokken velen vanuit het westen van het land met een bakfiets naar het oosten om eten te vergaren, met name aardappelen voor hun gezin. Een van die ‘trekkers’ was Janus Vis uit het Westlandse dorp Wateringen. Hij overnachtte o.a.bij de familie Hilgenkamp aan de Koesteeg. 

Lees verder »

Vroeg-middeleeuwse bewoning ook in Hoonhorst

Vroeg-middeleeuwse bewoning ook in Hoonhorst

HOONHORST – In de gebieden rond en in Hoonhorst zijn sporen gevonden die wijzen op een vroeg-middeleeuwse bewoning, dus van voor het jaar 1000. We kennen het hof de Ierthe wat al genoemd wordt in het jaar 946 en boerderijen uit het hofstelsel van de Duitse koning Otto, later het klooster in Essen. Ook in die periode is de koningsweg ontstaan welke liep langs de verschillende Koninklijke hoven, later van het klooster Essen.

Lees verder »

Ter herinnering aan 14 September 1909

Ter herinnering aan 14 September 1909

LEMELERVELD  – Al deze verhardingen gereed gekomen zijnde besloten de ingezetenden van het  zuid-oostelijk  gedeelte van Dalfsen dit feit eenigzinds feestelijk te gedenken, en daartoe te bestedende interest die van belegde gelden was gekweekt en ongeveer 200 gulden bedroeg. Eene Commissie voor de feestviering, waarin zitting namen de Heeren H.J. Dijsselhof,  J.Noorman, G.Herbrink, G.J. Kogelman, A. Langenkamp,  en Joh.Smit Azn.

Lees verder »

Ontsluiting ons gewest 3

DALFSEN – LEMELERVELD – Alsnu achtte de Commissie voor de gemeente Dalfsen het tijdstip gekomen om de toegezegde bijdragen te innen ten einde op elk gewild oogenblik in staat te kunnen zijn de beloofde som    van achtduizend gulden aan het gemeentebestuur af te dragen. Het was voor die Commissie eene groote genoegdoening dat die gelden zonder uitzondering, zelfs door minst gegoeden werd afgegeven.

Lees verder »

Ontmoeting met…………

LEMELERVELD – DALMSHOLTE – Bij verschillende bezoeken in het verleden aan mevr. – van Spijker Bloten- wonende  in haar ouderlijk huis aan de Groene Weg, werden  wij totaal verrast hoe optimistisch zij in het leven stond ondanks haar alleen zijn, niet alleen in het hier en nu maar ook het verleden dat zij als een parel koesterde gedragen door haar grote geloof in een komende nieuwe wereld waar wij elkaar eens terug zullen zien.

Lees verder »