Omstreden naamgeving

Omstreden naamgeving

LEMELERVELD – Wie had kunnen bedenken hoe een van oudsher bestaande zandweg tussen Raalte en Vilsteren zou escaleren als een bron van onenigheid in de gemeente raad van Dalfsen. Ver terug in de historie voor dat het dorp zijn doopnaam ontving woonden  mensen aan deze weg die voor hun levensonderhoud levende have er op na hielden.

Lees verder »

Eten halen, eten brengen

Eten halen, eten brengen

DALFSEN – In de hongerperiode van circa 75 jaar geleden trokken velen vanuit het westen van het land met een bakfiets naar het oosten om eten te vergaren, met name aardappelen voor hun gezin. Een van die ‘trekkers’ was Janus Vis uit het Westlandse dorp Wateringen. Hij overnachtte o.a.bij de familie Hilgenkamp aan de Koesteeg. 

Lees verder »

Vroeg-middeleeuwse bewoning ook in Hoonhorst

Vroeg-middeleeuwse bewoning ook in Hoonhorst

HOONHORST – In de gebieden rond en in Hoonhorst zijn sporen gevonden die wijzen op een vroeg-middeleeuwse bewoning, dus van voor het jaar 1000. We kennen het hof de Ierthe wat al genoemd wordt in het jaar 946 en boerderijen uit het hofstelsel van de Duitse koning Otto, later het klooster in Essen. Ook in die periode is de koningsweg ontstaan welke liep langs de verschillende Koninklijke hoven, later van het klooster Essen.

Lees verder »

Ter herinnering aan 14 September 1909

Ter herinnering aan 14 September 1909

LEMELERVELD  – Al deze verhardingen gereed gekomen zijnde besloten de ingezetenden van het  zuid-oostelijk  gedeelte van Dalfsen dit feit eenigzinds feestelijk te gedenken, en daartoe te bestedende interest die van belegde gelden was gekweekt en ongeveer 200 gulden bedroeg. Eene Commissie voor de feestviering, waarin zitting namen de Heeren H.J. Dijsselhof,  J.Noorman, G.Herbrink, G.J. Kogelman, A. Langenkamp,  en Joh.Smit Azn.

Lees verder »

Ontsluiting ons gewest 3

DALFSEN – LEMELERVELD – Alsnu achtte de Commissie voor de gemeente Dalfsen het tijdstip gekomen om de toegezegde bijdragen te innen ten einde op elk gewild oogenblik in staat te kunnen zijn de beloofde som    van achtduizend gulden aan het gemeentebestuur af te dragen. Het was voor die Commissie eene groote genoegdoening dat die gelden zonder uitzondering, zelfs door minst gegoeden werd afgegeven.

Lees verder »

Ontmoeting met…………

LEMELERVELD – DALMSHOLTE – Bij verschillende bezoeken in het verleden aan mevr. – van Spijker Bloten- wonende  in haar ouderlijk huis aan de Groene Weg, werden  wij totaal verrast hoe optimistisch zij in het leven stond ondanks haar alleen zijn, niet alleen in het hier en nu maar ook het verleden dat zij als een parel koesterde gedragen door haar grote geloof in een komende nieuwe wereld waar wij elkaar eens terug zullen zien.

Lees verder »

Ellenbroeksbrug

Ellenbroeksbrug

LEMELERVELD – Wij zullen hem een ereplaats geven en  terug zetten onze oude dorpsbrug  al ware het een herinnering aan ons verleden. Het zal een replica krijgen op het voetgangers brugje tussen Kerkstraat en de Blikman Kikkertweg als een blikvanger bij het naderen of hen bij het uitrijden van het dorp wil na roepen ”kom gauw eens terug”.

Lees verder »