Deel 4 Sallands dialect

Wi’j goat noe verder met de b van babbellegoegies, of wel praatjes, opschepperij. Baffie = door mannen gedragen zwart wollen of lakens front over het boezeroen, bij vrouwen vooraan op de jurk en daarop kwam een boordje om de hals. Bakhuus= een apart gebouwtje bij een boerderij om in te koken en in de zomer om in te wonen.

Lees verder »

Duutser met hoge nood

Duutser met hoge nood

LEMELERVELD -Ook in benarde tijden wist men – wie niet sterk is moet slim zijn-, meer dan eens werd in geval van nood op het platteland  boeren slimheid in praktijk gebracht. In het  Sallandse  wist men in de tweede wereldoorlog verboden zaken kleur te geven, om niet de moed op geven.    

Lees verder »

Deel 3 Sallands dialect, wöörties

Aait = altijd, anderweggens = ergens anders, aans = anders, achterbokse =  erg bazig, hi hef de achterbokse an,  achtereers = achterwaarts of eigenwijs of tegendraads,  aelte = gier of mestvocht, aeltenscheppe = gierschep, aeltenputte of kelder = gierkelder, aens = ergens, affronteren = kwetsen of beledigen, äkkermännegie = een kwikstaartje, 

Lees verder »

Kruuskoele.

Kruuskoele.

LEMELERVELD – Dat plunderingen, moorden en brandschatten rond 1900 ook in onze lage landen plaatsvonden zal veel vraagtekens oproepen, in zo sompig rustig geweest als het onze zou dat niet tot de mogelijkheden behoren?

Lees verder »

Archeologische Werkgroep Dalfsen

Archeologische Werkgroep Dalfsen

DALFSEN – De Historische Kring Dalfsen is sinds 2016 een nieuwe werkgroep rijker: de ‘Archeologische Werkgroep Dalfsen’. De leden van de werkgroep zijn de komende weken onder meer actief bij de publieksopgraving aan de Gerner Es. Ze zijn verder alert op veranderingen in het landschap waarbij weer nieuwe vondsten gedaan kunnen worden.

Lees verder »

Dieke Pierik en de Hessumse Schipper

Dieke Pierik en de Hessumse Schipper

HESSUM – DALFSEN – Dalfsennet ging op bezoek bij Dieke die mooie verhalen heeft over hun veer over de Vecht. Dieke, nu een 79 jarige vrouw die als kind volop de overtocht heeft gedaan met dit voetveer. De Hessumse Schipper van de familie Pierik was tot ongeveer 1950 de plaats waar bewoners uit Hessum naar de overkant van de Vecht konden voor onder andere familiebezoek, daar werd veel gebruik van gemaakt.

Lees verder »

Herinnert u zich deze nog?

Herinnert u zich deze nog?

HOONHORST – Mooie oude plaatjes uit het begin van de vorige eeuw uit de Katholieke illustratie. Zware arbeid voor de schippersvrouw, een vrachtschip via het jaagpad door het kanaal te loodsen. Ook zwaar boeren arbeid, Hooi van het land halen met een wagen op houten wielen getrokken door twee paarden.

Lees verder »

Première van documentaire ZOALS WIJ

Première van documentaire ZOALS WIJ

DALFSEN – Première van documentaire ZOALS WIJ vanavond vertoond in het Theater de Stoomfabriek te Dalfsen. Naast het vertonen van een aantal schatten en een blik op de opgravingen in Oosterdalfsen werd ook teruggegaan  op de bewoners 5000 jaar geleden. Hoe zouden deze mensen geleefd hebben, met unieke beelden van de oorspronkelijke bewoning.

Lees verder »

34 wederopbouwboerderijen gevonden in Dalfsen

34 wederopbouwboerderijen gevonden in Dalfsen

DALFSEN – Gisteravond hield de heer Robert Kemper Alferink uit Haarle en medeauteur van het boek “Wederopbouwboerderijen in Salland”een zeer boeiende lezing over de periode na de tweede wereldoorlog. Hij was hiervoor uitgenodigd door de Historische Kring Dalfsen in de Trefkoele+ en ruim 60 aanwezigen konden genieten van een boeiende lezing.

Lees verder »

Oplossing vraagstelling Dalfsermoppen

Oplossing vraagstelling Dalfsermoppen

DALFSEN – Vorige week is door Dalfsennnet een oproep geplaatst omtrent vragen over de Dalfsermoppen, dit op verzoek van een familielid van de oorspronkelijke bakker Familie Overweg. Uw verslaggever is geabonneerd op de uitgaven van Rondom Dalfsen en daarin komen elk kwartaal de mooiste historische verhalen naar buiten.

Lees verder »

Avond Historische Kring: Bijzonder grafveld gevonden in Dalfsen

Avond Historische Kring: Bijzonder grafveld gevonden in Dalfsen

DALFSEN – De historische avond van de Historische kring Dalfsen begon gisteravond met een geweldige presentatie van de heer Niels Bouma van ADC, die projectleider was van de opgravingen in Oosterdalfsen. Ook tijdens het graven van de proefsleuven in 2012 was Niels bij dit project betrokken en het heeft nu een schat opgeleverd van grote internationale betekenis.

Lees verder »

Jaarvergadering HKD

DALFSEN – Afgelopen maandag avond 30 januari 2017 hield de Historische Kring Dalfsen weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Ook dit keer weer in de panoramazaal van de Trefkoele+. Even als voorgaande jaren kon de voorzitter weer een flink aantal trouwe leden verwelkomen.

Lees verder »

Namen gezocht groepsfoto

Namen gezocht groepsfoto

DALFSEN – We plaatsen regelmatig een groepsfoto op deze site. Het gaat om foto’s waarvan niet alle gegevens bekend zijn. Het doel is de ontbrekende gegevens te achterhalen voor ons archief. We stellen het op prijs ontbrekende namen van u te horen. Fotograaf Jan Berends heeft ook veel foto’s gemaakt van toneeluitvoeringen.

Lees verder »