Alle berichten van Willy

Uitslagen biljartclub “De Trefkoele” week 40

Uitslagen biljartclub “De Trefkoele” week 40

DALFSEN – Het tweede team opende de week met een thuiswedstrijd tegen Z.B.C. 5 uit Zwolle. Rein Smit ging van acquit tegen Hilbert Jonkman. Lang ging deze partij aardig gelijk op. Na 20 beurten hadden beiden nog maar 29 caramboles op het scorebord staan. Maar in de 32e beurt maakte Jonkman zijn nog 4 resterende caramboles terwijl Smit er toen nog 10 moest maken van de 55 waarvoor hij genoteerd staat.

Lees verder »

     Splitsing van wegen

     Splitsing van wegen

LEMELERVELD – Een puur stuk natuur maar geen nostalgie om met heimwee op terug te zien, een onbegaanbaar oord voor aanwonenden of bezoekers aan het kerkhof. En toch vestigden zich hier mensen om een zekere toekomst te zien in  dit  verlaten oord van zand en blubber. Nova herinnering die zo maar in allerlei beelden aan ons voorbij gaan. Maar toch een wereld die wij in onze puberteitsjaren verkenden.  

Lees verder »

Uitkomsten ‘corona-gesprekken’

Uitkomsten ‘corona-gesprekken’

DALFSEN – In Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen zijn burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag de afgelopen twee weken in gesprek gegaan met inwoners en verenigingen over hoe zij aankijken tegen de nieuwe fase in de corona-aanpak, met het coronatoegangsbewijs. ”Zowel op locatie als via de mail hebben we vragen ontvangen. Dit heeft geleid tot goede gesprekken, zowel digitaal als fysiek”, vertelt burgemeester

Lees verder »

Leander Broere lijsttrekker PvdA Dalfsen

Leander Broere lijsttrekker PvdA Dalfsen

DALFSEN – LEDMELERVELD – Leander Broere (40) uit Lemelerveld is lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen. De leden van de PvdA-afdeling hebben donderdagavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Broere is sinds 2018 raadslid voor de PvdA en huidig fractievoorzitter van de tweekoppige raadsfractie.

Lees verder »

Wethouder Uitslag neemt deel aan Prokkel op Pad/wandeltocht

Wethouder Uitslag neemt deel aan Prokkel op Pad/wandeltocht

DALFSEN – Volgende week neemt wethouder Uitslag deel aan Prokkel op Pad/wandeltocht vanaf VII deugden in Dalfsen . Heb je wel eens van prokkelen gehoord? Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs.

Lees verder »

Ondertekenen samenwerkingsverband

REGIO – Vijf organisaties ondertekenen samenwerkingsverband om Overijsselse erfgoedsector te versterken. Vijf organisaties uit Overijssel slaan de handen ineen om vrijwilligersorganisaties in het erfgoedveld te ondersteunen. Het gaat om de Overijsselacademie, Landschap Overijssel, De Museumfabriek, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Het Oversticht. Ze doen dit in opdracht van de Provincie Overijssel.

Lees verder »

Gratis voorleesboekje in ruil voor oude lampen

Gratis voorleesboekje in ruil voor oude lampen

DALFSEN – Gratis voorleesboekje in ruil voor oude lampen op milieustraat en veel kringloopwinkels tijdens de Nationale Recycleweek. Tijdens de Nationale Recycleweek (11 – 17 oktober) ligt er voor snelle inleveraars van lampen en ander e-waste bij de gemeentelijke milieustraat en heel veel kringloopwinkels een leuk cadeautje klaar, een gratis voorleesboekje: Sanne SuperPower.

Lees verder »

Lokaal aan de slag: gemeenten cruciaal voor groene ambities

Lokaal aan de slag: gemeenten cruciaal voor groene ambities

REGIO – Terwijl ze in Den Haag nog druk bezig zijn met de kabinetsformatie, staan de volgende verkiezingen alweer bijna voor de deur: de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Als het aan Natuur en Milieu Overijssel ligt mogen thema’s als het tegengaan van klimaatverandering en het herstellen van biodiversiteit niet uit de verkiezingsprogramma’s ontbreken. Zonder gemeentelijke ambities gaan deze opgaven nooit lukken.

Lees verder »

Extra aandacht voor veiligheid in Overijssel

Extra aandacht voor veiligheid in Overijssel

REGIO – Van 11 tot en met 15 oktober is de landelijke Week van de Veiligheid. Gemeenten in Overijssel besteden, samen met onder andere politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, omgevingsdiensten, Provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland, Veiligheidsregio Twente en RIEC Oost-Nederland, aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

Lees verder »

Helpt u mee om internationale studenten tijdelijk te huisvesten?

Helpt u mee om internationale studenten tijdelijk te huisvesten?

DALFSEN – Van eind januari t/m eind juni verblijven een aantal internationale studenten in Dalfsen vanwege een studie welke op Hogeschool KPZ (voorheen de Katholieke Pabo Zwolle) wordt gegeven. Ze volgen tijdens deze 5 maanden een studie over ‘outdoor learning’, waarbij ze leren hoe ze het onderwijs niet alleen in de klas, maar ook buiten de klas kunnen vormgeven.

Lees verder »

PlattelandsParlement 2021

DALFSEN – Kom ook op zaterdag 20 november naar het landelijke PlattelandsParlement 2021 in Trefkoele+ in Dalfsen. Meld je aan! De LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen), OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en de provincie Overijssel heten je op zaterdag 20 november van harte welkom in De Trefkoele+ in Dalfsen op het landelijke PlattelandsParlement 2021. Het thema van deze dag is ‘Platteland kiest Positie’.  Jij komt toch ook?

Lees verder »

Gemeente Dalfsen versterkt programma tegen eenzaamheid

Gemeente Dalfsen versterkt programma tegen eenzaamheid

DALFSEN – De gemeente Dalfsen sluit aan bij landelijk programma tegen eenzaamheid, het heeft al verschillende activiteiten om eenzaamheid bij inwoners tegen te gaan of te doorbreken. Hierbij wordt met andere organisaties in de gemeente samengewerkt. Deze activiteiten worden versterkt nu Dalfsen aansluit bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.

Lees verder »

Marian 25 jaar in dienst

Marian 25 jaar in dienst

DALFSEN – Onze collega Marian Burgmeijer is 8 oktober 2021 al 25 jaar in dienst bij de Super de Boer/Lidl. Haar carrière begon op 8 Oktober 1996 bij de Super de Boer wat in 2006 is overgenomen door Lidl, Marian is toen mee verhuist. Vrijdag is de grote dag maar omdat Marian dan heerlijk zit te genieten van haar vrije dag vieren wij het een dag eerder met Marian.

Lees verder »

Ledenvergadering wandelvereninging Greenshoes

Ledenvergadering wandelvereninging Greenshoes

DALFSEN – Medio September hebben we weer de ledenvergadering mogen houden van de Greenshoes. Een bijzondere vergadering. Naast dat het ontzettend leuk was elkaar weer te kunnen ontmoeten hebben we ook afscheid genomen van 3 bestuursleden. Gerlof, Theo en Thea hebben na jaren lang in het bestuur te hebben gezeten het stokje overgedragen aan 3 nieuwe bestuursleden.

Lees verder »

Verbreding Stuwepad (Vilsteren naar de Stuw)

VILSTEREN – De bedoeling is dat de verbreding van het fietspad voor de start van het fietsseizoen van 2022 wordt gerealiseerd. Voor het verbreden van het fietspad heeft de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2021 al een bedrag van 110.000 euro beschikbaar gesteld. Dat is begroot voor het verbreden van de onderbouw, en een laag asfalt.

Lees verder »

Kinder Boekenweek actie in de Dorcaswinkel

Kinder Boekenweek actie in de Dorcaswinkel

DALFSEN – In de week is van 6 oktober tot en met 16 oktober is het kinderboekenweek. Ook de Dorcaswinkel in Dalfsen doet hieraan mee.  Alle kinderboeken zijn in deze weken te koop met 40% korting! Ook is het binnenkort herfstvakantie! U bent van harte uitgenodigd in de winkel om voor uw kinderen en kleinkinderen boeken te kopen.

Lees verder »

 Albert giet ut hokke in

 Albert giet ut hokke in

DALFSEN – Stal de ontginning dus. Vervolg dr van. Ut Veulentie is oardig egruu’jd en kloar veur een baantie as Springpeerd. Nou dan stiet zo’n biesie in een hok en kroep dr dan mar is op. Dat loat ie weh, anraakn mag nog maar mut nie te gekke wurdn. Albert hef as beroep, een stuur en een rem op zo’n Peerd te maakn. Figuurlijk dus, det snapt jullie weh. Ik heb met eign Oogn ezene dat zo’n Peerdn Albert ut hok uut wil schuppn.

Lees verder »

Dalfsen krijgt er nog geld bij uit Den Haag

DALFSEN – Bij vier gemeenten is bij de berekening van het voorlopig budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) uitgegaan van een onjuiste waarde van een van de verdeelkenmerken van het macrobudget; te weten werken onder niveau. Het gaat om Almelo, Dalfsen, Delft en Deventer. Daardoor hebben alle gemeenten met meer dan 15.000 inwoners een te laag voorlopig BUIG-budget over 2021 toegekend gekregen. Deze gemeenten krijgen alsnog extra budget.

Lees verder »