Kunst om Dalfsen

Vriendelijk verzoek aan alle kunstenaars: gezamelijk het bericht 1  keer inzenden, dus aub geen 60 stukjes over kunst om Dalfsen. Kijkers vinden dat niet leuk (en de redactie ook niet) tot vervelends toe die berichten te moeten lezen.

 

 

Nieuw in Dalfsen: G-hockey

Nieuw in Dalfsen: G-hockey

DALFSEN  – MHC Dalfsen probeert een nieuwe loot aan de hockeystam te krijgen: G-hockey. Dit is hockey voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Ruth Buitenhuis (coördinator De Stuw) heeft een aantal enthousiaste leden het plan opgevat om een aantal proeftrainingen te verzorgen bij de Dalfser hockeyclub.

Lees verder »

Lelystad zet meer dan miljoen mensen in de herrie

Lelystad zet meer dan miljoen mensen in de herrie

DALFSEN – HoogOverijssel: Lelystad Airport zet meer dan miljoen Nederlanders in de herrie . Momenteel buigt de commissie voor de milieueffectrapportage zich over het geactualiseerde milieueffectrapport Lelystad Airport. Deze commissie moet een antwoord formuleren op de vraag of het rapport voldoende informatie bevat om het milieubelang voldoende mee te wegen in het besluit om Lelystad Airport te openen.

Lees verder »

Nieuwe hoofdsponsor zomeravondvolleybal-toernooi

Nieuwe hoofdsponsor zomeravondvolleybal-toernooi

DALFSEN – Schippers Bouwcenter is de nieuwe hoofdsponsor van het jaarlijkse volleybaltoernooi in Dalfsen. Het toernooi vindt dit jaar voor de 59e keer plaats van 14 t/m 25 mei. Er doen 48 teams mee verdeeld over 6 poules. Er zijn 2 heren, 2 dames en 4 gemengde poules. In elke poule wordt er gestreden om het kampioenschap in de betreffende poule om zo volgend jaar mogelijk uit te komen in een hogere poule.

Lees verder »

Het DNA van Hoonhorst voorlopig nog in beeld

Het DNA van Hoonhorst voorlopig nog in beeld

HOONHORST – Het DNA van Hoonhorst voorlopig nog  in beeld op het terras achter Zaal Kappers ofwel het Anjerpunt in Hoonhorst. Ieder die de expositie van 7 april heeft gemist kan hier op het terras nog kennis nemen van de verhalen over de Twentseweg van de 13e eeuw. Van de Koningsweg vanaf 947 die liep vanaf de Ierthe en van de Papenallee.in de periode  na de hervorming.

Lees verder »

Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in 2018

DALFSEN – Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in 2018: Raadsvoorstel; Kennis te nemen van het voorlopig reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in Dalfsen. 2. De verordening bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dalfsen 2018 vast te stellen 3. Een investeringskrediet van € 154.750 beschikbaar te stellen. De provinciale subsidie dient als dekking voor dit krediet. Hiervoor de begroting te wijzigen.

Lees verder »

Meerjaren Prognose Grondexploitatie gemeente

DALFSEN –  Eén van de onderdelen van de risicobeheersing van gemeente Dalfsen is het jaarlijks actualiseren van de grondexploitaties. Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 (MPG 2018) wordt de raad geïnformeerd over de actualisaties en de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties en wordt de raad voorgesteld besluiten te nemen.

Lees verder »

Tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2017

DALFSEN – Met ingang van 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid met een groot aantal taken als gevolg van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet. Het belang van deze drie decentralisaties in het sociaal domein is groot. De taken raken een grote groep inwoners van de gemeente. De bijbehorende financiën maken een substantieel deel uit van de gemeentelijke begroting.

Lees verder »

Bestemmingsplan locatie Kleine Veer Dalfsen

DALFSEN – Vaststelling 1e herziening ‘Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, locatie Kleine Veer. Ontwikkelaar Loostad BV gaat op de locatie Baarsmastraat 25 maximaal 12 grondgebonden woningen realiseren. Om deze woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet de huidige bestemming “Maatschappelijk” worden gewijzigd in “Wonen”.

Lees verder »

Vervolg werkzaamheden Marswetering

Vervolg werkzaamheden Marswetering

DALFSEN – Er wordt nog volop gewerkt op Den Aalshorst door Pekkeriet en aan de Marswetering door aannemingsbedrijf Gerwers. Weer nieuwe beelden van vandaag. De Marswetering is straks als “de Reest of de Dinkel van Dalfsen.” Heel interessant voor de toeristen die van natuur houden en  die naar Dalfsen komen.

Lees verder »