Kulturhus De Spil verduurzaamt contact tussen mensen

Kulturhus De Spil verduurzaamt contact tussen mensen

REGIO – Alle kernen van de gemeente Dalfsen hebben een kulturhus. In Nieuwleusen is dat kulturhus De Spil. Daar komen inwoners samen om verschillende activiteiten te ondernemen met elkaar; activiteiten die op een of andere manier bijdragen aan het welzijn van mensen in het dorp. Dankzij de Sociale hypotheek van provincie Overijssel konden de bewoners investeren in deze sociale ontmoetingsplaats.

Lees verder »

Paasviering Senioren

DALFSEN – Paasviering Senioren Protestantse Gemeente Dalfsen. Op dinsdagmiddag 4 april in ‘de Overkant’ is er voor alle senioren een paasviering.  Veel mensen hebben weer de behoefte om elkaar te ontmoeten en samen Pasen te beleven.

Lees verder »

Feest

Feest

DALSEN  – Ja, feest in de tente. Zoas al eerder wereldkundig emaakt wurd ik frejdag 62. Zoaterdag munn mut ik noar de studio in Hengelo van RTV Oost. De uutzending duurt tot 13.00 uur en bunne benieuwd wat mej te wachtn stiet.

Lees verder »

Kiekeboe

Kiekeboe

DALSEN – Doar bunne wej weer, zegt ze dan. De Aepels komt boam de grond in mien kas. Heb ze allenig op die plek nie eplant. Dus bunt ut Aepels die bunt bliem zittn veurig joar.

Lees verder »

Wie was toch die “Henk uut de Zandbak”?

Wie was toch die “Henk uut de Zandbak”?

DALFSEN – Henk uut de Zandbak, ofwel Henk van ’t Zand, was een bekende in Dalfsen, en dat niet alleen door de winkel in baby-artikelen, maar vooral ook door zijn echt Dalfser dialect. ‘Hier maj plat proat’n’, zo luidt de bijna dwingende boodschap op de voordeur van Henk van ’t Zand, de wekelijkse schrijver van de dialectcolumn in de Oprechte Dalfser Courant.

Lees verder »

Grote oefening de komende weken oa. op Gerner

Grote oefening de komende weken oa. op Gerner

DALFSEN – Het Commando Plaats Incident (CoPI) oefent realistische scenario’s in Dalfsen. Bij een grootschalig incident werken (hulp)diensten gecoördineerd met elkaar samen. Dit gebeurt vanuit een centrale plek, namelijk het Commando Plaats Incident (CoPI). In het CoPI zitten functionarissen van verschillende hulpdiensten die onder leiding van de leider CoPI samenwerken aan de incidentbestrijding

Lees verder »

Ommen 775 jaar stadsrechten

Ommen 775 jaar stadsrechten

OMMEN – Dit jaar is het precies 775 jaar geleden dat Ommen uit handen van de bisschop van Utrecht stadsrechten ontving. Een bijzondere gebeurtenis die we dit jaar met verschillende grootse feestelijke activiteiten voor jong en oud, voor Ommenaren en bezoekers, in Ommen en in de omgeving zullen gaan herdenken.

Lees verder »

Zij aan Zij Hoonhorst

Zij aan Zij Hoonhorst

HOONHORST – Iedere maand komt Zij aan Zij bij elkaar. Maandagavond 20 maart kwamen de dames van Zij aan Zij in Hoonhorst bij elkaar. Deze avond hadden de vier dames die deze avond verzorgden Badee en Alesar uitgenodigd, samen met de vrijwilligers van naaiatelier SamSam. Badee en Alesar wonen al sinds 2017 in Hoonhorst, zij zijn gevlucht uit Syrië.

Lees verder »