Meer over de wolf

Europees Hof van Justitie: ‘Preventief afschot van wolven kan alleen onder strikte voorwaarden’. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat wolven in Europa alleen preventief mogen worden doodgeschoten als aan heel strikte voorwaarden wordt voldaan. Afschieten mag alleen als is vastgesteld dat er geen andere oplossing is.

Lees verder »

Promotie voor het damesbiljart in Dalfsen

Promotie voor het damesbiljart in Dalfsen

DALFSEN – Uitslagen biljartclub “De Trefkoele” week 41. Trefkoele 1 ontving maandagavond het eerste team van ’t Westeinde uit Nieuwleusen. In de openingspartij maakten eerste man Harry Onderdijk en zijn tegenstander Bennie Pot er een mooie partij van. Beiden zijn goed voor 80 te maken caramboles maar op basis van de uitslag hadden ze er (bijna) 150 moeten maken.

Lees verder »

Het Sigarendoosje;

NIEUWLEUSEN – Het Sigarendoosje; een speurtocht naar een Joodse familie. De Verenigingsavond van de Historische vereniging Ni’jluusn van vrogger staat in het teken van ‘75 jaar vrijheid’. De bijeenkomst is op 21 oktober 2019 van 19.30 tot 22.00 uur, in de zaal van de Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269. De avond is iedereen welkom.

Lees verder »

De eekhoorns zijn druk

Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk, ook in Oudleusen. Naast de gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden namelijk geen winterslaap.

Lees verder »

Regeling sanering varkenshouderijen

Regeling sanering varkenshouderijen in november open voor deelname. Varkenshouders (ook die uit Dalfsen) die zelf aangeven te willen stoppen, worden daarbij geholpen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof.

Lees verder »

Pakket aan maatregelen

DALFSEN – Pakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023. Het college van de gemeente Dalfsen biedt de gemeenteraad op 10 oktober 2019 de programmabegroting 2020-2023 aan. Door een mix aan maatregelen is het gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden, waardoor de gemeente Dalfsen een financieel solide gemeente is en blijft.

Lees verder »

Stichting Platform Gehandicapten viert 25 jarig jubileum

Stichting Platform Gehandicapten viert 25 jarig jubileum

DALFSEN – Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen vierde een bescheiden feestje in het Pluscafé. In Dalfsen bestond in 1994 al een BTB groep, die lette op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen. In de loop van 1994 werd het Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen toen de wet voorzieningen gehandicapten van kracht werd.

Lees verder »

Nieuwe glasvezelvraagbundeling in de kernen

DALFSEN en OMGEVING – Nieuwe glasvezelvraagbundeling “Vechtdalkernen” van Glasvezelbuitenaf van start. Sinds 2014 is er in de kern van Dalfsen glasvezel leverbaar. Zo’n twee jaar geleden werd er een flinke mijlpaal gehaald voor het buitengebied. Het bedrijf Glasvezelbuitenaf uit Twente sloot de vraagbundeling voor dit gebied af met een percentage van 62% inschrijvers van alle woningen buiten de bebouwde kom in het Vechtdal en Nieuwleusen.

Lees verder »

Wie mist haar fiets

Wie mist haar fiets

DALFSEN – Deze damesfiets staat al een week of 5 tot 6 op een plek waar niemand weet waar die van is of waar die vandaan komt. Mis jij deze fiets  bel dan 0529 – 431712 en bij geen gehoor 0529 – 431571

Lees verder »

Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

DALFSEN – Informatieavonden ‘Kansen voor bodem- en watersysteem op het boerenbedrijf’. Als ‘slot-onderdeel’ van het project gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vier informatieavonden over welke kansen de verbeterde waterhuishouding biedt aan agrarische bedrijven in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt.

Lees verder »