Dalfsenaar Niels Tomson: Ik wil graag in de Staten

Dalfsenaar Niels Tomson: Ik wil graag in de Staten

DALFSEN – Als actieve burger ben ik nu verkiesbaar voor een plek in de Provinciale Staten. Mijn naam is Niels Tomson. Ik woon bijna twintig jaar in onze mooie provincie Overijssel, de laatste vier jaar in het buitengebied van Dalfsen. Al bijna twintig jaar probeer ik mijn steentje bij te dragen door actief te zijn in belangenverenigingen om mee te helpen wijk en dorp nog een stukje beter, leefbaarder te maken.

Lees verder »

College Dalfsen akkoord met in procedure brengen zonnepark

LEMELERVELD – College van B&W Dalfsen is akkoord met het in procedure brengen van het zonnepark van en voor Lemelerveld. Het plan voor een zonnepark van ongeveer 3 hectare ten noordoosten van de kern Lemelerveld is positief beoordeeld door het college van B&W. De vrijwilligers van de lokale energiecoöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld zijn vele jaren bezig geweest met de voorbereiding.

Lees verder »

Verkiezingen

DALFSEN – Wordt uw waterschapsbelasting goed besteed? Donderdagmorgen van 10 tot 11 uur zijn CDA lijsttrekker Henk Oegema en de lokale waterschapskandidaat Arend Jan Schuurman op de Dalfser weekmarkt aanwezig om uw vragen over de besteding van uw belastinggeld te beantwoorden.

Lees verder »

Waterschapsdebat druk bezocht

Waterschapsdebat druk bezocht

DALFSEN – Waterschapsdebat druk bezocht in de Stoomfabriek Gisteravond werd het waterschapsdebat gehouden in het Theater de Stoomfabriek te Dalfsen, georganiseerd door de duurzame dorpen in de gemeente. De avond werd geleid door Gerard Brakkee van Groen Gebogen. Eerst werd de zaal een vraag gesteld, durf je op dit moment het Vechtwater te drinken.

Lees verder »

Tijd dat de overheid een eind maakt aan deze gekte

DALFSEN – DEN HAAG – Het is al decennia bekend dat het risico van asbest veel kleiner is dan wordt beweerd. Maar de overheid houdt tegen alle wetenschappelijke bewijs in de peperdure bestrijding in stand. Maurits von Martels (met nuchter boerenverstand) : Wie het debat gisteren in de Kamer heeft gevolgd kon horen hoe wij hierover denken!

Lees verder »

Duurzaamheidsbeleid

DALFSEN  – College legt herijkt duurzaamheidsbeleid voor aan Dalfser gemeenteraad. Het College van B&W legt herijkt duurzaamheidsbeleid voor aan Dalfser gemeenteraad. Het college van B&W legt op 11 maart de herijking van het duurzaamheidsbeleid aan de gemeenteraad van Dalfsen voor. Aanleiding voor deze herijking zijn de energietransitie en de ontwikkelingen die daardoor in hoog tempo op de gemeente afkomen en die kansen bieden, maar ook bedreigingen.

Lees verder »

De Vecht verleggen: serieuze optie!

De Vecht verleggen: serieuze optie!

DALFSEN – ChristenUnie Dalfsen pleit voor verkenning verleggen. VechtChristenUnie-politici zoeken verbinding tussen bestuurslagen tijdens werkbezoek. Vrijdagmiddag was de situatie bij de Vechtbrug in Dalfsen onderwerp van gesprek voor politici van de ChristenUnie vanuit de gemeente, de provincie en het waterschap. “De Vecht verleggen” bleek een serieuze optie.

Lees verder »

Geld ligt soms op straat

REGIO – Provincie Overijssel ondersteunt jonge ondernemers bij overname familiebedrijf. Neemt u als jonge Overijsselse ondernemer binnenkort het familiebedrijf over of heeft u dat recent gedaan en wilt u investeren in uw onderneming? Dan is de investeringspremie Jonge Bedrijfsopvolgers interessant voor u. Met deze regeling geeft Provincie Overijssel jonge ondernemers een steun in de rug.

Lees verder »

Deelname Operatie Steenbreek

DALFSEN – Alle tuinen groen: Gemeente Dalfsen doet mee aan Operatie Steenbreek. Gemeente Dalfsen sluit zich per 1 maart aan bij de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek. Het doel van de actie is het tegengaan van de verstening in zowel de openbare ruimte als in de buitenruimte van inwoners. Dalfsen wil daarmee grondeigenaren bewustmaken van de nadelige gevolgen van verstening om het huis.

Lees verder »

Reactie na tv uitzending Lelystad Airport: Het is een chaos

REGIO – Het Overijsselse CDA-Statenlid Bouwien Rutten heeft geen vertrouwen meer in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als het gaat om de uitbreiding van Lelystad Airport. “Ze maken elke keer een noodsprong. Het is chaos. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn”, vertelt Rutten in een reactie op het opinieonderzoek over Lelystad Airport van de regionale omroepen uit Gelderland, Flevoland en Overijssel.

Lees verder »