Adriaan Slob sinds 1 maart 2022 voorzitter Participatieraad

Adriaan Slob sinds 1 maart 2022 voorzitter Participatieraad

DALFSEN – Per 1 maart 2022 is Adriaan Slob benoemd als voorzitter van de Participatieraad in de gemeente Dalfsen. De Participatieraad maakt zich sterk om de stem van inwoners uit de gemeente Dalfsen te verwoorden in gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente. Dit doet de raad specifiek op de terreinen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.

Lees verder »

Jaarrekening 2021 en Perspectiefnota 2023-2026

Jaarrekening 2021 en Perspectiefnota 2023-2026

DALFSEN – Jaarrekening 2021 toont positieve veerkracht in weerbarstige tijden ; Sluitende begroting 2023-2026 is een grote opgave. Het college van de gemeente Dalfsen legt in juni de jaarrekening over 2021 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Waar het jaar 2021 kan worden afgesloten met een positief resultaat, zowel in cijfers, als in activiteiten, is het voor de komende jaren een opgave om een sluitende begroting te maken.

Lees verder »

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

DALFSEN – Gemeentebelangen en CDA hebben vandaag in de raadzaal het coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’ gepresenteerd. De onderhandelaars van beide partijen (Inge Haarman en André Schuurman namens Gemeentebelangen en Betsy Ramerman en Bert Ruitenberg namens het CDA) hebben daarna het document gezamenlijk ondertekend.

Lees verder »

Gastvrijheid

DALFSEN – Wij hebben aangeboden Oekraïnse vluchtelingen te willen ontvangen in onze caravan maar moeten daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Wij hebben ons eind maart opgegeven bij de stichting “Welkom in Dalfsen” met het aanbod dat we wel mensen onderdak willen bieden in onze caravan.

Lees verder »

Hoe vier jij het leven in Overijssel?

Hoe vier jij het leven in Overijssel?

REGIO – Hoe vier jij het leven in Overijssel? Leg het vast en stuur je foto in! Commissaris van de Koning Andries Heidema is benieuwd hoe jonge inwoners (18-35 jaar) van Overijssel vrijheid en democratie vieren. Hij roept ze op om het moment vast te leggen en hem de foto te appen. De inzenders van de meest bijzondere of opvallende foto’s maken kans op een plek op het VIP-deck van het provinciehuis.

Lees verder »

Informateur Roland Kip adviseert voortzetting coalitie Gemeentebelangen en CDA

Informateur Roland Kip adviseert voortzetting coalitie Gemeentebelangen en CDA

DALFSEN – De informateur in Dalfsen heeft zijn werkzaamheden afgerond. Na gesprekken gevoerd te hebben met de politieke partijen, burgemeester en gemeentesecretaris kwam informateur Roland Kip tot de conclusie dat voortzetting van de huidige coalitie van Gemeentebelangen en CDA het beste aansluit bij de uitslag van de verkiezingen.

Lees verder »