Inwoners die door criminelen benaderd worden

DALFSEN – Nieuw Damoclesbeleid en herziening APV gemeente Dalfsen. Extra inzet aanpak drugs en georganiseerde criminaliteit (ondermijning) in Dalfsen. Nieuw Damoclesbeleid stelt burgemeester in staat gebouwen te sluiten bij aanwezigheid, gebruik of verhandelen drugs; herziene APV kent o.a. nieuwe artikelen rond ondermijning.

Lees verder »

 Vechtdal verbindingen

DALFSEN – Wat betreft de N340, de N348 en de N377 is alles in volle gang. Rond Varsen zijn heel veel bomen weggehaald en daarover komen veel vragen. De gemeenten en de provincie zijn hierover in overleg geweest en er zijn goede afspraken gemaakt.

Lees verder »

Begroting gemeente Dalfsen

DALFSEN –  Afgelopen dinsdag heeft het college de begroting voor de komende jaren besproken. Een hele zware opgave. Hopelijk kan het volgende week worden afgerond, zodat het naar de raad kan. Dat er een verhoging aan zit te komen in de onroerend zaakbelasting is niet uit te sluiten.

Lees verder »

 Corona noodfonds

DALFSEN – Op dit moment zijn er enkele tientallen aanvragen bij de gemeente binnengekomen voor het corona noodfonds, voor een totaalbedrag van € 220.000,-. Die moeten allemaal nog onderzocht worden en in het college worden besproken.

Lees verder »

Animatievideo

DALFSEN – Om de toekomstvisie van de gemeente nog meer tot leven te brengen, kun je letterlijk je stem laten horen. Zie hierover ook het bericht op “Kernpunten” van deze week. De gemeente wil samen met ongeveer 20 inwoners een video opstellen, hoe kijk je tegen de toekomst aan in de verschillende kernen.

Lees verder »