‘Rondje van Dalfsen’.

DALFSEN – A.s. zaterdag 14 september start de gemeente met ‘Rondje van Dalfsen’. In een speciaal ontwikkeld mobiel café gaan raadsleden, collegeleden en ambtenaren in gesprek met inwoners van de diverse dorpskernen om een beeld te krijgen van wat er leeft en, met het oog op de toekomst, wat de gemeenschap belangrijk vindt.

Lees verder »

Opknappen plein gemeentehuis te duur

DALFSEN – Vanavond is er op de raadscommissie o.a. gesproken over het voorplein bij het gemeentehuis dat nu al bijna 10 jaar niet aan alle wensen voldoet. De kosten  voor verbetering waren begroot op 3,5 ton.  Er is de afgelopen avond uitgebreid over gesproken en de meesten waren het er over eens dat deze kosten, zeker in deze tijd, (waar met juist moet bezuinigen)  veel te hoog zijn.

Lees verder »

Optreden veehouders wegvallen PAS

REGIO – Provincie Overijssel alsnog gedwongen om op te treden tegen veehouders door wegvallen PAS. In Overijssel moeten 26 veehouders alsnog een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aanvragen voor het beweiden en bemesten van hun land. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees verder »

Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht

Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht

DALFSEN – Vanavond vond de presentatie plaats van een deel van het centrumplan, destijds opgestart als “Dalfs blauw past bij jou’.Het aantal bezoekers heeft de organisatie verrast, er kwamen naar schatting 70 personen op de informatie af en die werden door wethouder Schuurman welkom geheten. De visie welke in 2017 door de raad is vastgesteld.

Lees verder »

Perspectiefnota toont grote opgave en fors tekort

DALFSEN  – Op maandag 24 juni (vaststelling 27 juni) bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020-2023, deze bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. Mede door de opgaven die er liggen en doordat nog niet bekend is welke inkomsten de gemeente ontvangt vanuit de Rijksoverheid laat de Perspectiefnota op dit moment een fors te kort zien.

Lees verder »

College en deel gemeenteraad botsen over JOP Lemelerveld

DALFSEN –  LEMELERVELD – Wat een saaie sessie leek, veranderde plots toen het over de Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) in Lemelerveld. Het College moest het amendement van Gemeentebelangen, VVD en PvdA inzake de JOP aannemen. Tot verdriet van de Christenunie en het CDA. Burgemeester Erica van Lente had dit nog niet eerder mee gemaakt, een subamendement op een amendement.

Lees verder »

Jongerenplek in Lemelerveld: hoezo participatie?

DALFSEN – De CDA-fractie is zwaar teleurgesteld dat een raadsmeerderheid afgelopen maandagavond heeft gekozen voor een (jongeren)ontmoetingsplek op het Kroonplein. Verschillende locaties werden de afgelopen periode in beeld gebracht en gewogen, waarbij de locatie Kroonplein als eerste afviel: minst favoriet onder jongeren, negatief advies van de politie en niet passend in het straatbeeld.

Lees verder »