Leden energiecoöperatie krijgen de stroom van het dak

Leden energiecoöperatie krijgen de stroom van het dak

DALFSEN – Waar gebeurt het allemaal, waar wordt onze stroom opgewekt? Dat wilden de leden van zonnestroomcoöperatie Dalfsen Stroomt wel eens weten. En dus waren ze zaterdag massaal naar houtbedrijf Foreco gekomen om met eigen ogen te zien waar nu die panelen eigenlijk liggen en de omvormers hangen. Het was druilerig weer, de zon ging schuil achter een grijs wolkendek, maar weinigen trokken zich daar ook maar iets van aan.

Lees verder »

Waterstof voorlopig niet voor de massa

Waterstof voorlopig niet voor de massa

DEN HAAG / MAINZ – ‘In Duitsland werken overheid en bedrijven al jaren samen in een waterstofprogramma. Heel veel van de waterstofprojecten daar bestaan alleen dankzij de ruime subsidies. De ervaringen laten zien dat het technisch allemaal kan maar dat er nog heel veel water door de Rijn zal moeten stromen voordat het voor grote groepen haalbaar, betaalbaar en daardoor ook bereikbaar zal zijn!’

Lees verder »

Op 14 januari een bijzondere raadsvergadering

Op 14 januari een bijzondere raadsvergadering

DALFSEN – Installatie Erica van Lente als burgemeester van Dalfsen. Op maandag 14 januari 2019 wordt Erica van Lente geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen. Tijdens een bijzondere raadsvergadering die om 19.30 uur begint in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen verricht Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de beëdiging.

Lees verder »

Aftellen voor de waterschapsverkiezingen

REGIO – In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met een speciale online aftelkalender. Via deze aftelkalender krijgen ‘volgers’ een kijkje in de keuken van het waterschap en kunnen ze zich een beeld vormen van diverse thema’s en keuzes die binnen een waterschap spelen.

Lees verder »

Bericht van de overheid

14 december 2018

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Lees verder »

Beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020.

DALFSEN – Op 31 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het ‘Beleidsplan recreatie en toerisme 2011- 2020’ vastgesteld. Het Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2011-2020 loopt af. In de evaluatie van het beleidsplan Recreatie en Toerisme 2011-2020 wordt teruggeblikt op de afgelopen periode, stilgestaan bij de stand van zaken anno 2018 en alvast vooruitgekeken naar wat de gemeente Dalfsen in de (nabije) toekomst te wachten staat.

Lees verder »

Centrumvisie Dalfsen

DALFSEN – Na een uitgebreid participatieproces, heeft u de structuurvisie Dorp aan de Vecht, centrumvisie Dalfsen in november 2017 vastgesteld. Vanwege knelpunten in de beschikbare ambtelijke capaciteit, heeft verdere uitwerking enige tijd op zich laten wachten. Het college heeft besloten om een projectleider aan te stellen; dezelfde als die het proces heeft begeleid naar de vastgestelde structuurvisie.

Lees verder »

Meet & Greet Von Martels, Azmani en Futselaar

VILSTEREN – Met drie man sterk zaten ze daar zaterochtend in De Klomp in Vilsteren: Maurits von Martels (CDA), Frank Futselaar (SP) en Malik Azmani (VVD). Futselaar was daar op uitnodiging van zijn collega-Tweede Kamerlid Von Martels. Niet zonder reden, want het weinig servicegerichte CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) was een van de onderwerpen van gesprek.

Lees verder »

Bestuur vv Lemelerveld allerminst blij om JOP

LEMELERVELD – Het voorstel van het college van B&W voor het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaats (JOP) valt bij het bestuur van vv Lemelerveld niet goed. Het voornemen van plaatsing van een hangplek voor jongeren op sportpark Heidepark door de gemeente Dalfsen is met initiatiefnemers en buurt besproken. De huidige locatie van de skatebaan net buiten het sportpark werd daarbij niet geschikt bevonden.

Lees verder »

Drie Vechtdalgenoten op kandidatenlijst D66 Overijssel,

Drie Vechtdalgenoten op kandidatenlijst D66 Overijssel,

VECHTDAL – Drie Vechtdalgenoten op kandidatenlijst D66 Overijssel voor Provinciale Statenverkiezingen. Afgelopen weken hebben de leden van D66 Overijssel hun zegje kunnen doen over de volgorde van de kandidatenlijst. Woensdagochtend, 28 november, is de lijst voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen, op 20 maart 2019, officieel vastgesteld

Lees verder »

Coalitiepartijen kiezen voor oostelijke en westelijke uitbreiding

DALFSEN  – Coalitiepartijen kiezen voor oostelijke en westelijke uitbreiding kern Dalfsen. Amendement voltallige oppositie om ook de optie noord open te houden weggestemd. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandagavond heeft de gemeenteraad van Dalfsen met alleen steun vanuit de coalitiepartijen het collegevoorstel om de kern Dalfsen eerst naar het oosten en vervolgens naar het westen uit te laten breiden aangenomen.

Lees verder »

Duidelijkheid voorkeursrechten Dalfsen

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft gisteravond ingestemd met een aanzienlijke verkleining van het gebied ten westen en oosten van het dorp Dalfsen waarop het voorkeursrecht is gevestigd. “Het CDA is hier erg blij mee”, aldus raadslid Bert Ruitenberg, omdat we hiermee zowel duidelijkheid voor de betreffende grondeigenaren als voor de (toekomstige) bewoners van de nieuwe uitbreidingslocaties hebben gerealiseerd.

Lees verder »

Burgemeester Han Noten neemt groots afscheid.

Burgemeester Han Noten neemt groots afscheid.

Burgemeester Han Noten heeft gistermiddag in de Spil te Nieuwleusen groots afscheid genomen. Klokslag 4 uur komt Han Noten met zijn vrouw Dorethe onder een luid applaus de overvolle sportzaal van de Spil binnen. De zaal was tot de nopjes prachtig ingericht, het feest begon met een film over de Shelttersuits, een type slaapzak speciaal voor daklozen en vluchtelingen, waarvan Han een sponsor is en waar hij zijn afscheidscadeau in geld aan wil besteden. Peeple helping peaple.

Lees verder »