Jaarrekening 2021 en Perspectiefnota 2023-2026

Jaarrekening 2021 en Perspectiefnota 2023-2026

DALFSEN – Jaarrekening 2021 toont positieve veerkracht in weerbarstige tijden ; Sluitende begroting 2023-2026 is een grote opgave. Het college van de gemeente Dalfsen legt in juni de jaarrekening over 2021 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Waar het jaar 2021 kan worden afgesloten met een positief resultaat, zowel in cijfers, als in activiteiten, is het voor de komende jaren een opgave om een sluitende begroting te maken.

Lees verder »

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

DALFSEN – Gemeentebelangen en CDA hebben vandaag in de raadzaal het coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’ gepresenteerd. De onderhandelaars van beide partijen (Inge Haarman en André Schuurman namens Gemeentebelangen en Betsy Ramerman en Bert Ruitenberg namens het CDA) hebben daarna het document gezamenlijk ondertekend.

Lees verder »

Gastvrijheid

DALFSEN – Wij hebben aangeboden Oekraïnse vluchtelingen te willen ontvangen in onze caravan maar moeten daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Wij hebben ons eind maart opgegeven bij de stichting “Welkom in Dalfsen” met het aanbod dat we wel mensen onderdak willen bieden in onze caravan.

Lees verder »

Hoe vier jij het leven in Overijssel?

Hoe vier jij het leven in Overijssel?

REGIO – Hoe vier jij het leven in Overijssel? Leg het vast en stuur je foto in! Commissaris van de Koning Andries Heidema is benieuwd hoe jonge inwoners (18-35 jaar) van Overijssel vrijheid en democratie vieren. Hij roept ze op om het moment vast te leggen en hem de foto te appen. De inzenders van de meest bijzondere of opvallende foto’s maken kans op een plek op het VIP-deck van het provinciehuis.

Lees verder »

Informateur Roland Kip adviseert voortzetting coalitie Gemeentebelangen en CDA

Informateur Roland Kip adviseert voortzetting coalitie Gemeentebelangen en CDA

DALFSEN – De informateur in Dalfsen heeft zijn werkzaamheden afgerond. Na gesprekken gevoerd te hebben met de politieke partijen, burgemeester en gemeentesecretaris kwam informateur Roland Kip tot de conclusie dat voortzetting van de huidige coalitie van Gemeentebelangen en CDA het beste aansluit bij de uitslag van de verkiezingen.

Lees verder »

Opvang Oekraïeners verloopt soepel in Dalfsen

Opvang Oekraïeners verloopt soepel in Dalfsen

DALFSEN – De opvang van zo’n 120 Oekraïeners in de gemeente Dalfsen zorgt op dit moment niet voor grote problemen. Tachtig vluchtelingen uit het oorlogsgebied zijn bij particulieren ondergebracht.  Een veertigtal, vooral vrouwen en kinderen, vindt op dit moment tijdelijk onderdak in chalets op Vechtdalcamping Het Tolhuis. Hier is voor een periode van een half jaar ruimte voor in totaal honderd Oekraïners. 

Lees verder »

Provinciale subsidie voor ecologisch bermbeheer door gemeente Dalfsen

Provinciale subsidie voor ecologisch bermbeheer door gemeente Dalfsen

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft van de provincie Overijssel een subsidie van 20.000 euro gekregen om aan de slag te gaan met ecologisch bermbeheer. Dit betekent dat er met een aangepast bermbeheer-beleid meer ruimte is voor wilde bloemen en kruidensoorten. Dit bevordert onder andere de biodiversiteit. Tal van organismen krijgen meer ruimte om te groeien, te bloeien en te leven.

Lees verder »

Puzzel voor autovrije Prinsenstraat en Kerkplein nog niet gelegd

Puzzel voor autovrije Prinsenstraat en Kerkplein nog niet gelegd

DALFSEN – De locatie Fokkens in de Prinsenstraat en het terrein achter de voormalige garage, dat bereikbaar is vanaf de Vechtdijk, zijn belangrijke stukken in de puzzel die de gemeente moet leggen voor een autovrije Prinsenstraat en Kerkplein. De gemeente is eigenaar van het terrein, terwijl het te slopen garagepand in handen is van een plaatselijke ontwikkelaar. 

Lees verder »