Maurits: dit probleem moet opgelost

HESSUM – DEN HAAG – Dit probleem moet gewoon worden opgelost”, CDA-Kamerlid Maurits von Martels. „Geheel buiten hun schuld om worden mensen gedupeerd en raken geïsoleerd. Dat is buitengewoon onrechtvaardig. Omdat het CBR er een bende van maakt, kunnen veel ouderen de weg niet op. Dat vraag om actie van de minister.”

Lees verder »

Coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP start met formeren in Overijssel

Coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP start met formeren in Overijssel

OVERIJSSEL – Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is volgens informateur Bart Krol verreweg het meest kansrijk voor Overijssel. Krol adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Bart Krol: “Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben.”

Lees verder »

Subsidieregeling voor stoppende varkenshouders

REGIO – Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken  en die willen stoppen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dit staat in de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Vanaf vandaag kunnen de ondernemers alvast bekijken of zij in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de Srv en hoeveel subsidie zij kunnen ontvangen.

Lees verder »

Negatief resultaat jaarrekening 2018

DALFSEN – Door grondverkoop toch toename algemene reserve. De gemeentelijke jaarrekening 2018 laat een negatief saldo zien van € 503.000. Door meevallers binnen de grondexploitatie (voordelig saldo 2018 en daling van de risico’s) en het opheffen van een aantal reserves kon toch nog bijna € 1 miljoen toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Lees verder »

Raad kijkt terug op 2018

DALFSEN – In het nieuwe jaarverslag kijkt de gemeenteraad van Dalfsen terug op 2018. Door de gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van burgemeester Han Noten was het een bijzonder en hectisch jaar. De raad heeft ook weer een aantal belangrijke besluiten genomen, onder meer op gebied van duurzaamheid, armoedebeleid en de ontwikkeling van de kernen.

Lees verder »

Asbestdakenkaart geeft indicatie of dak asbest bevat

DALFSEN  – De provincie Overijssel heeft alle daken in de provincie gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Inwoners en bedrijven in de gemeente Dalfsen kunnen via de website https://dalfsen.asbestdakenkaart.nl bekijken of het dak van hun woning of schuur mogelijk asbest bevat. De website geeft een uitgebreide uitleg over hoe de kaart werkt en wat te doen als men een asbestdak heeft.

Lees verder »

Interessante vragen tijdens inloopochtend landbouw

Interessante vragen tijdens inloopochtend landbouw

VILSTEREN – Terugkijkend op de landbouwbijeenkomst in De Klomp in Vilsteren kon Tweede Kamerlid Maurits von Martels niks anders concluderen dan dat de opkomst boven verwachting was en dat een breed scala aan onderwerpen de revue was gepasseerd. Het was zaterdagochtend een komen en gaan van agrariërs die of iets op hun lever hadden of ideeën in de week wilden leggen.

Lees verder »

Om tafel met Maurits Von Martels

Om tafel met Maurits Von Martels

VECHTDAL – Om tafel met Maurits Von Martels en LTO Vechtdal. Vorig jaar zijn Maurits Von Martels en LTO Noord, afdeling Vechtdal gestart met de landbouw inloopochtenden. Von Martels en een aantal LTO Vechtdal bestuursleden komen op deze ochtend bijeen voor alle agrariërs in het LTO Vechtdal gebied, tijdens de landbouw inloopochtend bij Herberg De Klomp in Vilsteren.

Lees verder »