Jos Ramaker weer lijsttrekker Gemeentebelangen Dalfsen

Jos Ramaker weer lijsttrekker Gemeentebelangen Dalfsen

DALFSEN – Met groot vertrouwen hebben de leden van Gemeentebelangen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Jos Ramaker weer bovenaan kieslijst nummer 1 geplaatst. ‘Wij zijn bijzonder trots dat we als grootste partij van Dalfsen met Jos een stabiele en zeer ervaren lijsttrekker hebben!’ zei voorzitter Jolande Onderdijk na de inloop ledenvergadering van vorige week.

Lees verder »

Is er plek voor asielzoekers in Dalfsen?

Is er plek voor asielzoekers in Dalfsen?

Lees verder »

Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend 

Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend 

DALFSEN – Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst Wonen met woningstichtingen en huurdersverenigingen. Nieuwe afspraken over woningen, leefbaarheid en langer zelfstandig wonen. Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK), Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben op 7 december prestatieafspraken voor 2022 vastgelegd.

Lees verder »

Grote druk op gebied ten noorden nieuwe N340

Grote druk op gebied ten noorden nieuwe N340

DALFSEN – In het grensgebied van de gemeenten Dalfsen en Zwolle ten noorden van de nieuwe N340 en ten oosten van Hessenpoort staan tal van plannen en onderzoeken op de rol. Het gaat om een nieuw hoogspanningstation, energiehub, groengasinstallatie, zonneparken, windmolens, bosaanplant, nieuw bedrijventerrein Dalfsen en “Veilige Vecht”. 

Lees verder »

Laagvliegroute Lelystad Airport gaat ‘gewoon’ over het Vechtdal

Laagvliegroute Lelystad Airport gaat ‘gewoon’ over het Vechtdal

ZWOLLE – De provincie Overijssel en de betrokken gemeenten zijn teleurgesteld dat het niet mogelijk blijkt om de laagvliegroute boven het Vechtdal, van Lemelerveld naar Zwolle, alsnog aan te passen. Vandaag heeft de minister aangegeven dat de belofte om de laagvliegroute over het Vechtdal richting Lelystad Airport weg te nemen, niet kan worden nagekomen.

Lees verder »

Lemelerveld klaagt over geluidshinder N348

Lemelerveld klaagt over geluidshinder N348

LEMELERVELD – Bewoners uit de nieuwbouwwijk De Nieuwe Landen vragen als reactie op de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 bij de Dalfser gemeenteraad aandacht voor de vernieuwde N348 (Ommen – Raalte). Zij ervaren na de rigoureuze bomenkap in 2017 en de oplevering van de nieuwe weg in 2018 veel geluidshinder. 

Lees verder »

Nog geen extra geld voor bieb en welzijnswerk

Nog geen extra geld voor bieb en welzijnswerk

DALFSEN – Een volgende poging om de bezuinigingen op bibliotheek en welzijnswerk voor de komende jaren te schrappen is maandagavond opnieuw gestrand in de Dalfser gemeenteraad. Bij de behandeling van het Beleidsplan ‘Preventiebeleid, Dalfsen vitaal en veerkrachtig’ dienden de fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 een voorstel in om de kortingen op de subsidies terug te draaien. 

Lees verder »

Nieuw gebouw vervangt tijdelijke units De Kleine Kornuiten

Nieuw gebouw vervangt tijdelijke units De Kleine Kornuiten

DALFSEN – Een nieuw gebouw met bovenverdieping en een overdekte buitenruimte gaan de tijdelijke units van agrarische kinderopvang De Kleine Kornuiten aan de Hofmanssteeg vervangen. Onderdeel van het plan is een jongveestal die een glazen tussenwand krijgt met het kinderdagverblijf. Met dit bouwplan komt een einde aan de huidige situatie die ruim tien jaar heeft geduurd.

Lees verder »

Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen

Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen

DALFSEN – De ontwerp Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 wijst twee gebieden aan voor de toekomstige uitbreiding van het dorp Dalfsen met nieuwe woningen: Dalfsen-West en Dalfsen-Noord. Deze gebieden liggen hemelsbreed 2 tot 2,5 kilometer van het centrum van het dorp. In zijn reactie op Omgevingsvisie aan de gemeenteraad vraagt Dalfsenaar Paul Scholten zich af er geen mogelijkheden zijn om dichterbij de dorpskern woningen te bouwen voor bijvoorbeeld senioren maar ook andere groepen die graag bij het centrum willen wonen.

Lees verder »

Dalfsen gaat voor beter samenspel tussen inwoners en gemeente

Dalfsen gaat voor beter samenspel tussen inwoners en gemeente

DALFSEN – De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de manier waarop in de Dalfser kernen en het buitengebied wordt samengewerkt aan het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Als inwoners vaker en meer rechtstreeks invloed uitoefenen op de totstandkoming van gemeentebeleid en zich ook inzetten voor de uitvoering ervan, is het de vraag hoe zich dat verhoudt tot de rollen van volksvertegenwoordiger en bestuurder.

Lees verder »

Gemeente steunt voetbalclubs in overgang naar ledverlichting

Gemeente steunt voetbalclubs in overgang naar ledverlichting

DALFSEN – De gemeenteraad heeft in september 2021 opdracht gegeven uit te zoeken of het mogelijk is om gemeentelijke sportvelden van ledverlichting te voorzien. In nauwe samenwerking met de besturen van de voetbalverenigingen is onderzoek gedaan. Er is nu een akkoord bereikt waarbij tegelijkertijd de verlichting volledig wordt overgedragen aan de clubs.

Lees verder »

Dalfsen compenseert inwoners met hogere energielasten

Dalfsen compenseert inwoners met hogere energielasten

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft geld uitgetrokken voor mensen die in de knel komen door de hogere energielasten. De hogere prijzen voor energie kunnen voor problemen zorgen, vooral bij mensen met een laag inkomen. De gemeente biedt deze groep nog dit jaar financiële compensatie aan. Dit met het oog op  de dure decembermaand, de naderende winterperiode en de hogere energielasten.

Lees verder »

Dalfserveld-West zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden

Dalfserveld-West zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden

DALFSEN – Na uitgebreid onderzoek is Dalfserveld-West het meest geschikte gebied voor het lokaal en grootschalig opwekken van duurzame energie door windturbines en zonnevelden. Het gebied Dalfserveld-West wordt begrensd door het Westeinde (noordzijde), de Middenweg/Ankummerdijk (oostzijde), de nieuwe N340 (zuidzijde) en de gemeentegrens/spoorlijn (westzijde).

Lees verder »

Sluiting één of meer Dalfser bibliotheken onvermijdelijk

Sluiting één of meer Dalfser bibliotheken onvermijdelijk

DALFSEN – De extra bezuiniging van vijf procent op het budget van de Bibliotheek, die de gemeente Dalfsen met ingang van 2023 wil doorvoeren, leidt mogelijk tot het sluiten van een of meerdere vestigingen. Dit schrijft het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen Nieuwleusen in een reactie op het beleidsplan ‘Preventiebeleid Dalfsen, vitaal en veerkrachtig’.

Lees verder »

Ideeën voor verkiezingsprogramma

Ideeën voor verkiezingsprogramma

DALFSEN – ChristenUnie Dalfsen vraagt ideeën voor verkiezingsprogramma. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vraagt ChristenUnie Dalfsen inwoners om ideeën en suggesties voor haar verkiezingsprogramma. Op deze wijze wil de partij met een breed gedragen programma de komende jaren bijdragen aan een gemeente waar het goed wonen en werken is.

Lees verder »