Negatief resultaat jaarrekening 2018

DALFSEN – Door grondverkoop toch toename algemene reserve. De gemeentelijke jaarrekening 2018 laat een negatief saldo zien van € 503.000. Door meevallers binnen de grondexploitatie (voordelig saldo 2018 en daling van de risico’s) en het opheffen van een aantal reserves kon toch nog bijna € 1 miljoen toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Lees verder »

Raad kijkt terug op 2018

DALFSEN – In het nieuwe jaarverslag kijkt de gemeenteraad van Dalfsen terug op 2018. Door de gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van burgemeester Han Noten was het een bijzonder en hectisch jaar. De raad heeft ook weer een aantal belangrijke besluiten genomen, onder meer op gebied van duurzaamheid, armoedebeleid en de ontwikkeling van de kernen.

Lees verder »

Asbestdakenkaart geeft indicatie of dak asbest bevat

DALFSEN  – De provincie Overijssel heeft alle daken in de provincie gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Inwoners en bedrijven in de gemeente Dalfsen kunnen via de website https://dalfsen.asbestdakenkaart.nl bekijken of het dak van hun woning of schuur mogelijk asbest bevat. De website geeft een uitgebreide uitleg over hoe de kaart werkt en wat te doen als men een asbestdak heeft.

Lees verder »

Interessante vragen tijdens inloopochtend landbouw

Interessante vragen tijdens inloopochtend landbouw

VILSTEREN – Terugkijkend op de landbouwbijeenkomst in De Klomp in Vilsteren kon Tweede Kamerlid Maurits von Martels niks anders concluderen dan dat de opkomst boven verwachting was en dat een breed scala aan onderwerpen de revue was gepasseerd. Het was zaterdagochtend een komen en gaan van agrariërs die of iets op hun lever hadden of ideeën in de week wilden leggen.

Lees verder »

Om tafel met Maurits Von Martels

Om tafel met Maurits Von Martels

VECHTDAL – Om tafel met Maurits Von Martels en LTO Vechtdal. Vorig jaar zijn Maurits Von Martels en LTO Noord, afdeling Vechtdal gestart met de landbouw inloopochtenden. Von Martels en een aantal LTO Vechtdal bestuursleden komen op deze ochtend bijeen voor alle agrariërs in het LTO Vechtdal gebied, tijdens de landbouw inloopochtend bij Herberg De Klomp in Vilsteren.

Lees verder »

Fracties achter aanpak Vecht en Blauwe Bogenbrug

Fracties achter aanpak Vecht en Blauwe Bogenbrug

DALFSEN – De motie om rivier de Vecht en de Blauwe Bogenbrug nader onder de loep te nemen is maandagavond aangenomen. Luco Nijkamp van de ChristenUnie had deze ingediend namens alle partijen die zich in het kader van hoogwaterbescherming volledig kunnen vinden in de aanpak van de Vecht en de circa vijfendertig jaar oude brug die naar hedendaagse maatstaven een flessenhals is.

Lees verder »

Verkiezingsuitslagen, Forum voor Democratie grote winnaar

Verkiezingsuitslagen, Forum voor Democratie grote winnaar

OVERIJSSEL – De verkiezingsuitslagen in onze provincie volgen de landelijke trend op de voet. Maurits von Martels, het Tweede Kamerlid voor het CDA uit Hessum, wond er woensdagavond in het Zwolse Provinciehuis geen doekjes om: “Nederland lijdt aan het Thiery Baudet Complex”, doelend op de grote winst die het Forum voor Democratie boekte en het stemmenverlies voor CDA en VVD.

Lees verder »

Stemmen ook in Hoonhorst

Stemmen ook in Hoonhorst

HOONHORST – Het stemmen kon ( kan) dit jaar ook gewoon weer in Hoonhorst en wel in het parochiehuis rechts achter de school. Het was er vanmiddag niet druk, het maximale aantal personen te gelijk was in het begin van de middag 6 mensen. Dus absoluut geen wachttijden.

Lees verder »

Huidige ontwikkelingen mbt infrastructuur Overijssel

DALFSEN – OUDLEUSEN –  Ingezonden stuk; Woordkeuze en taalgebruik is uiteraard voor de verantwoording van deze inzender. Het begint zo: De dwaasheid ten top rond de N35 een gebed zonder einde. Laatst stond er een column in De Vechtanjer met de titel “De schop in de grond na een zorgvuldige voorbereiding” Het ging hierbij dan over de nieuwe plannen rond de N340.

Lees verder »