Samen aan de slag met stikstof

ZWOLLE – REGIO – Overijssel in gesprek met landbouw over beleidsregels. “Voor de landbouw trekken we de beleidsregels uit de kamerbrief in.” Dat was de boodschap van Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher na een kort en krachtig overleg met vertegenwoordigers van de landbouwsector ten overstaande van honderden boeren die naar het provinciehuis in Zwolle waren afgereisd.

Lees verder »

Pakket aan maatregelen

DALFSEN – Pakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023. Het college van de gemeente Dalfsen biedt de gemeenteraad op 10 oktober 2019 de programmabegroting 2020-2023 aan. Door een mix aan maatregelen is het gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden, waardoor de gemeente Dalfsen een financieel solide gemeente is en blijft.

Lees verder »

College B&W bezoekt Dalfsen

DALFSEN – Ieder jaar komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek bij inwoners in elke kern. In het voorjaar van 2019 zijn verschillende kernen bezocht en op dinsdag 1 oktober wordt de ronde  afgesloten in de kern Dalfsen. Om 19.30 uur start in ‘De Overkant’ de informatieavond, die georganiseerd wordt in samenwerking met Plaatselijk Belang dorp Dalfsen.

Lees verder »

Lelystad mag open van Brussel

BRUSSEL – Europese Commissie keurt Nederlands voorstel voor verkeersverdelingsregels tussen Schiphol en de luchthaven Lelystad goed. Na overleg met alle Europese lidstaten heeft de Europese Commissie vandaag een positief besluit genomen over verkeersverdelingsregels tussen de Nederlandse luchthavens Schiphol en Lelystad. EU-verordening luchtdiensten

Lees verder »

Persbijeenkomst gemeente Dalfsen 25 september

DALFSEN – Even een kort verslag van de persbijeenkomst van de gemeente Dalfsen met de volgende onderwerpen; 11 oktober 2019, Coming Out Dag Nederland. Ook de gemeente Dalfsen wil hier aandacht aan schenken door op verschillende plaatsen die dag de speciale regenboog vlag te heisen. Zowel bij sportvelden in alle kernen, maar ook aan de gemeentelijke toren van de grote kerk te Dalfsen.

Lees verder »

Aanpak voorplein gemeentehuis

Aanpak voorplein gemeentehuis

DALFSEN – In de raadscommissie begin september heeft de CDA Fractie, bij monde van fractievoorzitter Betsy Ramerman aangegeven; dat het voorstel van het college om het voorplein bij het gemeentehuis aan te pakken voor 350.000 te gortig is. Er komt een bezuinigingsoperatie aan om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.

Lees verder »

Leo Elfers pikt het niet meer

Leo Elfers pikt het niet meer

ZWOLLE – Gepensioneerden, met name de groep met een huurhuis, zijn er volgens de oud-burgemeester van Dalfsen in een periode van zo’n tien jaar fors in koopkracht op achteruitgegaan. Onacceptabel, meent hij, omdat ze een waardevast pensioen beloofd was. ‘Honderdduizenden gepensioneerden mochten ervan uitgaan dat, als zij eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, hun pensioen, zoals dat gebruikelijk is in een beschaafd land, geïndexeerd zou worden’

Lees verder »

Brussel en Den Haag weer samen in Vilsteren

Brussel en Den Haag weer samen in Vilsteren

VILSTEREN – De zomer is voorbij en daarmee ook het politieke zomerreces. In Den Haag wordt er hard gewerkt aan de begroting en in Brussel is het spanning en sensatie rondom de Brexit en andere Europese uitdagingen. Desondanks starten Tweede Kamerlid Maurits von Martels en Europarlementariër Malik Azmani op zaterdag 21 september gewoon met hun periodieke spreekuur voor inwoners van het Vechtdal.

Lees verder »

Hoe willen we wonen?

Hoe willen we wonen?

DALFSEN – In de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen. Op dit moment buigt de gemeenteraad van Dalfsen zich over de vraag hoe we in de toekomst willen wonen in onze gemeente. Moeten we onze kernen blijven uitbreiden? De komende jaren zal de gemeente verder vergrijzen, welke woonvormen passen daarbij?

Lees verder »

‘Rondje van Dalfsen’.

DALFSEN – A.s. zaterdag 14 september start de gemeente met ‘Rondje van Dalfsen’. In een speciaal ontwikkeld mobiel café gaan raadsleden, collegeleden en ambtenaren in gesprek met inwoners van de diverse dorpskernen om een beeld te krijgen van wat er leeft en, met het oog op de toekomst, wat de gemeenschap belangrijk vindt.

Lees verder »

Opknappen plein gemeentehuis te duur

DALFSEN – Vanavond is er op de raadscommissie o.a. gesproken over het voorplein bij het gemeentehuis dat nu al bijna 10 jaar niet aan alle wensen voldoet. De kosten  voor verbetering waren begroot op 3,5 ton.  Er is de afgelopen avond uitgebreid over gesproken en de meesten waren het er over eens dat deze kosten, zeker in deze tijd, (waar met juist moet bezuinigen)  veel te hoog zijn.

Lees verder »