Blauwe Bogen Bridge drive

Blauwe Bogen Bridge drive

DALFSEN – Afgelopen zaterdag werd al weer de 4de Blauwe Bogen Bridge drive gehouden. 84 paren uit zowel Dalfsen als de regio hadden zich opgegeven om in Dalfsen bij verschillende horeca locaties te bridgen. De organisatie was in handen van de Bridge Sociëteit Dalfsen. Men speelde zeven rondes van 4 spellen, steeds op verschillende locaties.

Lees verder »

Laagdrempelig kinderfeest

DALFSEN – Kinderfeest ‘Uw Woord is een Lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad’ in de herfstvakantie. Al sinds de begin jaren ‘90 wordt er op maandagmiddag in de herfstvakantie een laagdrempelig kinderfeest georganiseerd, de Vakantie-Bijbel-Club. Ook komende maandag 21 oktober is het weer zover.

Lees verder »

Fit20 feestelijk geopend door wethouder Jan Uitslag

Fit20 feestelijk geopend door wethouder Jan Uitslag

Dalfsen – vrijdag 11 oktober j.l. heeft wethouder Jan Uitslag fit20 Dalfsen officieel feestelijk geopend. Dalfsenaren hebben hiermee een alternatief gekregen voor de reguliere sportscholen die ook niet-sporters aanspreekt. Aan de prinsenstraat 32 wordt 1x per week 20 minuten getraind. Altijd onder begeleiding van een personal trainer en ondanks dat de training intensief is, is douchen en omkleden niet nodig.

Lees verder »

Pontje

HESSUM – Pontje doet het weer Willy. Bedankt Kees, kunnen wij de kijkers weer informeren. Het bericht was van zaterdag rond 18.00 uur. Dus zondag kan iedereen weer vrolijk over de Vecht.

Promotie voor het damesbiljart in Dalfsen

Promotie voor het damesbiljart in Dalfsen

DALFSEN – Uitslagen biljartclub “De Trefkoele” week 41. Trefkoele 1 ontving maandagavond het eerste team van ’t Westeinde uit Nieuwleusen. In de openingspartij maakten eerste man Harry Onderdijk en zijn tegenstander Bennie Pot er een mooie partij van. Beiden zijn goed voor 80 te maken caramboles maar op basis van de uitslag hadden ze er (bijna) 150 moeten maken.

Lees verder »

Pakket aan maatregelen

DALFSEN – Pakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023. Het college van de gemeente Dalfsen biedt de gemeenteraad op 10 oktober 2019 de programmabegroting 2020-2023 aan. Door een mix aan maatregelen is het gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden, waardoor de gemeente Dalfsen een financieel solide gemeente is en blijft.

Lees verder »

Stichting Platform Gehandicapten viert 25 jarig jubileum

Stichting Platform Gehandicapten viert 25 jarig jubileum

DALFSEN – Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen vierde een bescheiden feestje in het Pluscafé. In Dalfsen bestond in 1994 al een BTB groep, die lette op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen. In de loop van 1994 werd het Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen toen de wet voorzieningen gehandicapten van kracht werd.

Lees verder »

Nieuwe glasvezelvraagbundeling in de kernen

DALFSEN en OMGEVING – Nieuwe glasvezelvraagbundeling “Vechtdalkernen” van Glasvezelbuitenaf van start. Sinds 2014 is er in de kern van Dalfsen glasvezel leverbaar. Zo’n twee jaar geleden werd er een flinke mijlpaal gehaald voor het buitengebied. Het bedrijf Glasvezelbuitenaf uit Twente sloot de vraagbundeling voor dit gebied af met een percentage van 62% inschrijvers van alle woningen buiten de bebouwde kom in het Vechtdal en Nieuwleusen.

Lees verder »

Wie mist haar fiets

Wie mist haar fiets

DALFSEN – Deze damesfiets staat al een week of 5 tot 6 op een plek waar niemand weet waar die van is of waar die vandaan komt. Mis jij deze fiets  bel dan 0529 – 431712 en bij geen gehoor 0529 – 431571

Lees verder »

Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

DALFSEN – Informatieavonden ‘Kansen voor bodem- en watersysteem op het boerenbedrijf’. Als ‘slot-onderdeel’ van het project gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vier informatieavonden over welke kansen de verbeterde waterhuishouding biedt aan agrarische bedrijven in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt.

Lees verder »

Uitnodiging Symposium Verhaal van Dalfsen

DALFSEN – Op woensdag 9 oktober vindt in de Trefkoele+ een minisymposium plaats over het Verhaal van Dalfsen. Dit is een prachtig en aansprekend verhaal over de gemeente Dalfsen en haar inwoners. Het verhaal kan ingezet worden op scholen, bij rondleidingen door monumenten of in de natuur, in het culturele veld en in de zorgsector en bij allerlei soorten bijeenkomsten en evenementen.

Lees verder »