Waterschap stort 9 ton in windpark Nieuwleusen Synergie

NIEUWLEUSEN – Het Waterschap investeert 9 ton in coöperatie Nieuwleusen Synergie. Het windmolenpark in Nieuwleusen helpt het Waterschap in haar duurzame beleid. Maar belangrijker voor deelname is dat het windmolenpark een idee is van de bevolking van Nieuwleusen (vrijwilligers) en omdat de opbrengsten van het park beschikbaar komen voor de samenleving in Dalfsen.

Lees verder »

Ashoogte windmolens mogen hoger

DALFSEN – De regels voor het plaatsen van kleine windturbines in Dalfsen worden versoepeld. Bovendien mag de turbine nu een ashoogte hebben van twintig meter, dit was in het verleden vijftien meter. Een hogere ashoogte zou een beter rendement opleveren. De aanpassingen gelden alleen voor het eigen gebruik van de bewoners.

Lees verder »

FVD-panel over klimaatbeleid in Agnietenberg 

ZWOLLE – Hoe effectief zijn voorgenomen maatregelen tegen klimaatverandering? Wat gebeurt er als we niets doen? En is er bij opwarming van de aarde nog steeds voldoende welvaart, voedsel en natuur voor iedereen? Voor liefhebbers van een kritische discussie over deze vragen organiseert Forum voor Democratie Overijssel op 28 februari een informatieavond in De Agnietenberg.

Lees verder »

Schoolverlof alleen bij uitzondering

Schoolverlof alleen bij uitzondering

DALFSEN – Met de voorjaarsvakantie in zicht zet de gemeente de regels en mogelijkheden van schoolverlof op een rij. Het onderwijs van ieder kind is gebaat bij een geregeld schoolbezoek. Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de Leerplichtwet dan ook alleen mogelijk in drie uitzonderingssituaties:

Lees verder »

Hogere (kleine) windmolens?

Hogere (kleine) windmolens?

DALFSEN – Morgen maandag 3 febr.  staat onder andere energieopwekking voor eigen gebruik op de agenda van de raadscommissie. De CDA-fractie heeft vorig jaar aandacht gevraagd voor meer mogelijkheden bij eigen huis of bedrijf, bijvoorbeeld als het gaat om kleine windmolens. We merken dat de vraag naar kleine windmolens in het buitengebied toeneemt

Lees verder »

Laagvliegroutes defensie over Overijssel?

REGIO – Defensie wil een oude laagvliegroute opnieuw gaan gebruiken voor de F35, de Joint Strike Fighter. De route werd tot 2002 gebruikt werd door Nederlandse F16’s. Dit tot groot ongenoegen van onder andere de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe. Door minder behoefte aan laagvliegroutes en de schaarste van ruimte en rust werd gebruik van deze route destijds opgeschort.

Lees verder »

Gemeente klaar voor DSO

DALFSEN – Met de inzet van projectleider Thijs Swolfs van M&I/Partners staat de gemeente Dalfsen als een van de eerste gemeenten in Nederland aan de vooravond van implementatie van lokale software die DSO-proof is. Een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In Dalfsen wisten ze dat ze daar ‘iets’ mee moesten doen.

Lees verder »

Dalfsen werkt aan Biodiversiteit

DALFSEN – De Jachtlusterallee is daarvan een mooi voorbeeld en vrijwel gereed. Het is geheel uitgevoerd door de medewerkers van Dalfsen Werkt. Nieuwe bomen zijn er geplant, duidelijk is gekozen voor meer diversiteit in de bomen om het aantrekken van vlinders en insecten te vergroten, de bermen zijn plaatselijk verlaagd en hier en daar verhoogd voor een betere waterhuishouding.

Lees verder »

Geruchten moeten de wereld uit

Geruchten moeten de wereld uit

DALFSEN – Wethouder Ruud van Leeuwen was vanmorgen nogal duidelijk om geruchten de wereld uit te krijgen. Een van de geruchten was dat de gemeente Dalfsen het Chinees restaurant Wing Wah aan het Kerkplein in Dalfsen zou hebben gekocht. Hij gaf aan dat dit in geen geval juist is. Ook is dit nooit ter sprake geweest en de gemeente zal dit ook niet kopen.

Lees verder »

Nieuwe kaders duurzame energie

DALFSEN – De nieuwe kaders duurzame energie zullen in februari in de raad worden besproken. Dit betreft met name  de opwekking van energie voor eigen gebruik. Te vaak ervaart met bij plannen dat daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen, er wordt gedacht aan het mogelijk maken van plaatsen van panelen op eigen terrein.

Lees verder »

Vanavond raadsvergadering

DALFSEN – Vanavond schijnt er weer en raadsvergadering te zijn. De weekbladen worden hier niet meer bezorgt vandaar dat we er wat later mee komen. Het is een openbare vergadering, dus u kan daar bij zijn. Ook dit keer weer interessante onderwerpen, zie hier onder.het gaat om 19.30 uur beginnen u kan het ook thuis volgen.

Lees verder »

Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming naar gemeenteraad

Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming naar gemeenteraad

DALFSEN – De afgelopen periode konden inwoners meedenken met de gemeente Dalfsen over het geactualiseerde fietsbeleid en het actieplan voor de komende jaren. Met deze plannen wil Dalfsen het fietsen in de gemeente verder stimuleren en nog aantrekkelijker maken. Fietsen wordt aantrekkelijker wanneer bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes, de zogenaamde hoofdfietsroutes, verbeterd worden. De input is meegenomen in de vorming van het fietsbeleid en actieprogramma en dit wordt behandeld door de raadscommissie op 3 februari 2020 en op 24 februari komt het ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Lees verder »

D66 Vechtdal luidt 2020 in

D66 Vechtdal luidt 2020 in

REGIO – D66 Vechtdal luidt 2020 in met een debat over landbouw en biodiversiteit. D66 Vechtdal houdt vanavond, 22 januari, haar nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en belangstellenden met een debat over landbouw en biodiversiteit. De afgelopen maanden houdt de agrarische sector, de Pfas-norm, de stikstofuitstoot, de maximumsnelheid en zo veel meer de gemoederen in Nederland behoorli

Lees verder »

20 burgemeesters voor Hardenberg

REGIO – 20 burgemeesters, dat wordt te gek, maar er waren wel 20 sollicitanten die graag  burgemeester van Hardenberg willen  worden en daar zal een keuze uit gemaakt moeten worden. 20 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Hardenberg. Tussen de sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen en 16 mannen.

Lees verder »

Vanavond openbare Raadscommissie vergadering

DALFSEN – De nieuwe Omgevingswet vraagt van medewerkers een verandering in houding en gedrag. Meer samenwerking, vertrouwen, integraliteit, participatie, ruimte voor maatwerk en eenvoudigere regels zijn onderwerpen die daarbij horen. Met de komst van de Omgevingswet veranderen functies en takenpakketten binnen organisaties. Hier horen ook nieuwe rollen bij, zoals een ruimtecoach.

Lees verder »

Commissie-Remkes volgt Leon Adegeest in stikstofuitstoot luchtvaart

Commissie-Remkes volgt Leon Adegeest in stikstofuitstoot luchtvaart

BINNENLAND – Vanaf Lelystad Airport mogen alleen vakantievluchten vertrekken als de uitstoot van stikstof omlaag gaat. Dat zegt de stikstofcommissie-Remkes in een advies aan het kabinet over de luchtvaart. Daarnaast zegt hij dat de Nederlandse luchtvaart (Schiphol) alleen mag groeien als de uitstoot wordt beperkt. Remkes vindt het eerlijk dat de luchtvaart, net als andere sectoren, een evenwichtige bijdrage levert aan vermindering van de uitstoot. Dat meldt de NOS.

Lees verder »

VVD-Statenlid Brommer hekelt stikstofbeleid eigen partij en stapt op

VVD-Statenlid Brommer hekelt stikstofbeleid eigen partij en stapt op

OVERIJSSEL – Gert Brommer (VVD) stapt uit de provinciale staten van Overijssel. De koers van zijn partij in het stikstofdossier is hem een doorn in het oog. ‘De ingrijpende stikstofmaatregelen die de provincie presenteert, voor problemen die er niet zijn, hebben desastreuze gevolgen voor het platteland van Overijssel’, aldus Brommer in een schriftelijke verklaring. Dat meldt RTV Oost.

Lees verder »

HoogOverijssel noemt uitspraken minister Van Nieuwenhuizen ‘ontluisterend’

HoogOverijssel noemt uitspraken minister Van Nieuwenhuizen ‘ontluisterend’

BINNENLAND – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft altijd geweten dat autonome groei op Lelystad Airport onontkoombaar is. ‘We wisten al jaren dat Lelystad Airport niet zonder nieuwe prijsvechters kan’. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen aan de vooravond van het kerstreces in een interview met dagblad Trouw. Burgercomité HoogOverijssel noemt deze en andere uitspraken ‘ontluisterend’ en vindt Van Nieuwenhuizen ‘de meest ongeloofwaardige minister ooit’.

Lees verder »