Provincie Overijssel zoekt

REGIO – Provincie Overijssel zoekt beeldbepalende sport- en cultuurevenementen. De provincie Overijssel ondersteunt ook de komende jaren beeldbepalende cultuur- en sportevenementen in Overijssel. Organisatoren van grote Overijsselse evenementen kunnen van maandag 4 november tot en met vrijdag 15 november hun evenement aanmelden voor subsidie.

Lees verder »

Overijssel aan de slag met het klimaatakkoord

ZWOLLE – REGIO – De provincie Overijssel zet een belangrijke stap op weg naar het oplossen van het klimaatvraagstuk. Vanavond/gisteren gingen Provinciale Staten van Overijssel akkoord met ondertekening van het nationale klimaatakkoord. De afspraken in dat akkoord moeten leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland met 49% in 2030.

Lees verder »

Voorkeursrecht Centrumplan oostelijke ingang

DALFSEN – Voor de Oostelijke ingang in het dorp heeft de gemeente Dalfsen een voorkeursrecht (WVG) laten gelden op verschillende panden en woningen. De betreffende eigenaars zijn bezocht en op de hoogte gesteld. Met dit voorkeursrecht heeft de eigenaar de plicht bij eventuele verkoop in de komende drie jaar het pand aan de gemeente aan te bieden.

Lees verder »

 Voortgang N340 en N377

REGIO –  DALFSEN –  Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben na een aanbestedingsprocedure van ruim een half jaar de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Vechtdalverbinding op 24 januari 2019 definitief gegund aan BAM Infra.

Lees verder »

Tiny Houses

DALFSEN – Tiny Houses (tijdelijke woonruimte energie neutraal en maximaal 40 m2.  De gemeente Dalfsen krijgt regelmatig een aanvraag voor een Tiny house, dit zal in november in de Raad worden besproken. Een Tiny house is voor iemand die bewust klein en energieneutraal en zelfvoorzienend wil wonen.

Lees verder »

Woonvisie gemeente Dalfsen

DALFSEN – In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad een voorstel in behandeling genomen van de woonvisie 2019- 2022. Daarna heeft het ter inzage gelegen en inmiddels zijn alle zienswijzen in behandeling genomen. De Raad zal  binnenkort daarover een beslissing moeten nemen.

Lees verder »

Prins wisseling

Prins wisseling

HEINO –  Geen Dalfser nieuws maar ach, voor de liefhebber: Op zaterdag 9 november staat de jaarlijkse Prinswisseling van de Heinose carnavalsvereniging de Sökkestoppers op het programma. De verantwoordelijke prinswisselingscommissie heeft dit jaar weer alle registers opengetrokken om enige reuring in het dorp te veroorzaken.

Lees verder »

De hoofdprijs is voor een Dalfsenaar

De hoofdprijs is voor een Dalfsenaar

DALFSEN – HESSUM  – Ik had zo juist hele trotse ouders aan de telefoon, niet dat er weer een drieling kalf is geboren wat hen ook al een paar is gelukt, maar nu gaat het over hun zoon Tim. Deze Dalfsenaar heeft de Nationale Hennesy Gastvrijheidsprijs gewonnen. De bij Vilsteren opgegroeide Tim is maître-sommelier bij het Enschedese restaurant Hanninkshof en mag zich nu gastheer van het jaar noemen.

Lees verder »

60 joar bej menare

60 joar bej menare

DALFSEN – Vandage was de dag. Zestig joar geleedn bunt ze etrouwd in Nejluusn. Doar kump mien moe vandan. Mien va uut Ankummerveld en sie bunt goan woon an de Neje Uutleg in öns mooje durp. Doar bun ik dan ok geboorn en getoogn. Zestig joar bej menare en noe in Rosengaerde wurd dr op de belle edrukt. En wie steet doar veur de deure?

Lees verder »

Mannenavond in de Stoomfabriek

Mannenavond in de Stoomfabriek

Echter kerels vinden op vrijdag 1 november hun weg naar theater De Stoomfabriek voor een ware mannenavond, die de succesvolle vrouwenavonden van het theater zeker naar de kroon gaat steken. Het  all inclusivepakket voor  hapjes, drankjes en een daverende filmvoorstelling van “The Revenant“ met Leonardo di Caprio zorgt voor een stoer festijn dat niet te missen valt.

Lees verder »