Dalfsen’s Plat: Dreumen

Dalfsen’s Plat: Dreumen

’t Pelleboerspagie, noe Beatrixstraote; in’t naojaor stunden daor achter die boerderi-je an de Zwolse weg, zukke iezeligste läkkere botterknöllegies, ik heb heel wat van die mooie geale dingen met mien taanden of-eschöllen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Koekoek

Dalfsen’s Plat: Koekoek

Det heb ik oe veurige wekke belaofd. Ik dank oe de koekoek; de duvel mag oe haelen as ut niet waor is. De koekoek was bie oonze värre veurolden, de Germanen, de vogel die an Donar ewijd was. Later onder invloed van de Christendommelijkheid met nog een hoop bi-jgeleuf, an de duvel zelf ewijd, of zelfs letterlijk de duvel.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Meansen

Dalfsen’s Plat: Meansen

Hebt jullie det ok eleazen, det dr wat luu bint die ut woord neger uut “Van Dale” wilt knikkeren, zie vindt det det een discriminerend woord is. Best, mag van mie, mar dan mut ze ok ut woord blanke dr uutsmieten, want det is toch zo’n lillijk scheldwoord.

 

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Ni-jjaor

Dalfsen’s Plat: Ni-jjaor

Veurige wekke hè-j mie emist, teminste, det hop ik. De kraante had wat weinig ni-js en zodoende konnen ze eigenlijk gien ruumte veur mie vri-j maken, of ik ut ärg vunne? Oh nee, waa-k metiene veur ni-je wekke al haoste klaor, had ik wat meer tied umme al die recepties of te lopen, en ok umme bosschoppen te doen en zo te wennen an oonze ni-je euro.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Kärst, Ni-jjaor?

Dalfsen’s Plat: Kärst, Ni-jjaor?

‘t Iene is veurbie ’t aandere kömp. Wat is dr ’t ofgelopen jaor bässens völle gebeurd in oos mooie dörpie. Wie loopt noe mooi op ’t ende an. De läste dagen van’t jaor, hè-j nog wat goed temaken daor? Moch det zo wean, stel ’t dan niet uut, kom zo op ’t ende töt een goed besluut. Dreai niet meer steeds mar hean um d’hiete bri-j, een schone lei, det heurt bie ni-j.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Vriemaken, geliekstellen

Dalfsen’s Plat: Vriemaken, geliekstellen

daor is in disse tied nog al wat aover te doen. De minister hef heel wat tongen en pennen lös-emäkt.Now, ik kenne een zwarte Piet, die det ammao heel goed met emaekt hef. Ik wete niet of ut det ekommen is deur de pille of de auto, ik denke ut niet, ik denke det ut bie haar angeboren is, mar disse vrouwelijke Piet is merakels bie de tied.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Sunterklaos

Dalfsen’s Plat: Sunterklaos

Vandage is den goeien kearl jaorig. Wat bin ik toch nog altied wies met den man. Ik binne zelf ok nog al is een rare sunterklaos, en wat is ut dan mooi as oe al die kinderties met zo’n diep geleuvig gezichie en van die straolende eugies ankiekt.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Klaplopers

Dalfsen’s Plat: Klaplopers

Kom iej die ok wei-s tegen? Vaste wè. Mar weet iej met mekare ok waor as det woord vot kömp? Vrogger mossen meansen die melaets waren deur bedelen an de kost kommen, gien meanse wol zuk volk in dienst hebben.Zie waren verplicht um met de klappe, een soort van ratel de meansen te waarschouwen det ze niet an-eraekt mochen wörden.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Bidden

Dalfsen’s Plat: Bidden

Joke wörden deur moe naor bedde ebracht, zie zea netties haar gebedtie op. Nao ut amen vreug moe: “Hè-j niks vergetten? Hoezo? Mos iej niet veur opa bidden die zo ziek is? Daor hè-k toch gisternaomd à veur ebid!” Aover bidden esprökken. Een gezegde van net veur een oorlog is: Veur dè-j um reagen bidt, kö-j better eerst naor ’t weerbericht luusteren.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Wärken

Dalfsen’s Plat: Wärken

A-j wilt, det de wereld oe toelacht, mu-j wärken. A-j wilt det oen umgeving oe mag, mu-j wärken. A-j eerlijk en vaste as een huus wilt staon en as een kearel deur ’t leaven wilt gaon, mu-j wärken. A-j wilt det oen vrouwe of oen kearel oe ut liefste mag en oe nooit wil vergetten, mu-j wärken. As iej näns een poot veur uut wilt stekken, as ’t allenig mar is ikke, ikke, mu-j niet rekkenen det dr völle volk met de snotterlappe in de haanden bie oen stärfbedde stiet.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Belasting

Dalfsen’s Plat: Belasting

Belasting betaelen, det doede wie toch ammao zo graag, daor mut oos land toch immers met blieven dreaien. Daorumme dit keer eerst effen iets aover de “Fiscus”. Hoe komme wie an det woord. Bie de romeinen was det de name veur een van biezen evlöchten mändtie of körfie, met deksel wel te verstaon. Daorin bewaren de romeinen hun geld, det was bie wieze van sprekken hun brandkaste. Bie de keizers was de fiscus dus hun privékas, naost de staatskas.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: De ni-jsgaring

Dalfsen’s Plat: De ni-jsgaring

De radio en de krant, die brengt de leugens in ut land. Det is al een heel olde wiesheid of waorheid. Mu-j noe is de Dalfserkraante van veur veertien dagen hebben. Daor stund een stukkie in aover iene Cor van Damme op bezuuk bie Willy en een Henk van ’t Zand. Cor mos die beide olde lugies deur vraogen wies maken.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Wies wean

Dalfsen’s Plat: Wies wean

Is een meanse det wärkt al te geleerd, dan löp ut met zien wärk verkeerd. Mar is e suf en dom, dan giet ’t ok schief en krom. Haolt dus altied ut juuste midden an, dan kö-j heel lange verdan. Zo is Gait Jan van lästen letterlijk en figuurlijk bie mie op de koffie ekommen. hij probeert nog al is wies te doen. Noe ok. “Wi-j koffie Gait Jan? Graag! Wat wo-j dr in? Koffie!” Nou, det hef e eweten.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Welzijn Ouderen

Dalfsen’s Plat: Welzijn Ouderen

Wat hebt die lu van “Welzijn Ouderen” oos, vri-jwilligers, weer een mooien aomd bezörgd, daor bie Bättus in de Wiekelaar. Den had zich trouwens ok uut-esloofd heur, want ut eerste bäkkie met det cakie was zomar käts veur niks. Mar die Blokzieliger koopmansvrollu, wat konden die de zaal gangs haolen. Met vässies aover doodgewone dagelijkse dingen, met Kaatje an de Sluus. En det deerntie van wie ut liefie was gaon varen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Rieke stinkers

Dalfsen’s Plat: Rieke stinkers

Disse uutdrukking hebt jullie denk ik ok wei-s eheurd. Mar veurige wekke wörden mie zo effen in de gank (in ’t veurbi-jgaon) in ’t oor efluusterd waor den uutdrukking vandan kömp, ik binne, nieds dè-k op zukke dingen binne, dr drekt met gangs egaon. Wat dach iej? Uut de kärke! Jao, kiek mar niet zo verwonderd, ut is mie echt veur waor verteld.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Verzamelwoede

Dalfsen’s Plat: Verzamelwoede

Zo zächies an begint de meansen ut deur te kriegen, waorumme ik nog wel is aover straote lope met een tasse an een ärm. Veurige wekke; heur ik iniens: “Kiek daor löp e weer met zien tasse vol verhaelties.” Krek, ik binne een verwoed verzamelaar van de meest wonderlijke töt waore verhaelties. Niks is mie te görtig, as ’t mar niet smerig of grof is.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Half

Dalfsen’s Plat: Half

Twie halven maakt samen een helen. Det dach Gaitie ok, en hij deud zien schoelwärk dus mar zo half en half. Hij kreeg dan ok een halve achte. Ä-j zo half en half gezond bint, bi-j ok niet völle poaseiers eweerd. Ok à-j zo half en half wat denkt te weten, bi-j mar een halfbakken geleerde. Wat weet iej dus noe? Loat oe niet te rap deur een sprekwoord in de maling nemmen, better ten halve ekeerd as helemoal verdwaald. Zie maakt oe veur dè-j ’t weet uut veur halve gare of veur een halfblanks kerel. Een blank was vrogger een munte van zes duiten of driekwärt stuver, een halfblanks kerel had dus niet völle in de melk te brokkelen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: ’t Kan verkeren

Dalfsen’s Plat: ’t Kan verkeren

Vergangen wekke bint ze onder een toren gangs ewest, bie Frienlijk. De meesten van oe zölt ut wel ezien hemmen. Mar de meesten zölt niet weten woarumme. Doarumme zal ik oe noe een geheimpie vertellen. Trouwens; det eamen tussen höakies, à-j slecht zwiengen könt, vertel dan oen geheimpies an een groot leungenbiest, gien meanse zal um geleumen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Goeiendag

Dalfsen’s Plat: Goeiendag

Ja, ik binne dr weer. Jullie hebt ’t wè gis niet in de gaten ehad, mar ik binne dr zowat drie wekken tussenuut ewest. Ik wol is met wat aandere luu proaten, doarumme bin’k een steugie bie de buren op vesite ewest, bie de Duutsers. De fietsen achter op de auto en doar tuffen wie hen. Noar Mettlach, zo’n veertig kilometer zudelijk van Trier. Op de henweg kwame wie deur België, doar hebt ze de postdoemen of-eschaft, doar doet ze ’t noe völle moderner; met E-meeuwen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Nog altied zommer

Dalfsen’s Plat: Nog altied zommer

Genieten dus, dr op uut, brummels plukken. Ik hadde ’t in ’t veurzommer al wel edacht, zo bässens völle bluui, det kan niet aans as een goed brummeljoar wörden. En joa heur, emmers vol en de ärmen vol schrammen.  Wat is ’t oaveral ok  mooi met al die vogels biesten en vlinders.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Schriever

Dalfsen’s Plat: Schriever

’t Is nog altied zommer, dus ok noe nog mar weer wat licht te verteren kost opschriemen. Schriemen; ik denke det dr misschien niet iens zovölle gemeenten bint woar as ze zovölle echte Schrievers hebt as bie oos in Dalfsen. Ik telle dr allenig in ’t tillefoonboek à zo’n stuk of viementwintig. Of ze ok ammoa schrieft weet ik niet. Mar wat ik wè wete is det een schriever schrif veur zien plezier, en hopt det e dr een aander ok nog een plezier met dut.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Snipsnodderi-jen

Dalfsen’s Plat: Snipsnodderi-jen

Zo in de zommer wil ik jullie niet van die zwoare kost veurzetten. nee, ik hoale ut bie wat dingsigheidties. Iej weet wè. Bie Oegema de veurzitter van de GLTO  an ’t hekke stund een wat oldere koe te prakkezeren. Een halfwassen pinke zag det en vreug: “Hoe hè-k det noe met oe, heb iej gis gien schik vandage?” “Och”, zea den olden, “proat mie dr niet van.

Lees verder »