Dalfsen’s Plat: Weer WEER.

Dalfsen’s Plat: Weer WEER.

Wördt d’r wel äns zovölle oaver enöald as oaver ’t weer? As een ienen ut ut mooiste weer van de wereld vindt, dan is ’t een aanderen een groad of vieve te wärm. Vindt een ienen ’t völs te winderig, giet een aanderen noar ’t strand umme zich is eamen goed te loaten uutweaien, en umme te genieten van die mooie woeste zee.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Opscheppen.

Dalfsen’s Plat: Opscheppen.

Opscheppen is gien kunst, vlooien vangen een gauwigheid. Wat ik noe toch leazen in ut juninummer van de Iesselacademie. ’t Gunk oaver die onwieze R van die Zwolsen. Weet iej hoe ze doar an komt? Doodgewoon opschepperi’je. Vrogger trökken de meansen die ’t wat better konnen doen noar de stad, zie wollen deftig wonen. Op stand nuumt ze det. Natuurlijk, wol een ienen niet veur een aander onderdoen, iej wollen met tellen onder die ni’je rieken. Veural in de Franse tied stund ut ok heel deftig a’j Frans konden koeterwaalsen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Drempels, drömpels, dörpels, bulten en gaten.

Dalfsen’s Plat: Drempels, drömpels, dörpels, bulten en gaten.

Drömpels könt zo of en toe zo bässend hoge wean, veur een ienen is det de drömpel van de tandärts, hoewel die d’r ok häd an trekken mut umme an zien trekken te kommen, veur een aander is ut weer heel wat aans. Zo maeken ik läst met det d’r iene teengen mie zea det ze op een vergadering altied de mond dichte heult, zie was bange det ze metiene heuren konnen det ze van de boer kwamp. Nou zuk soort drömpels mu’j oaverhean, aans hei joa toch gien leamen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: De oard van ’t biesie.

Dalfsen’s Plat: De oard van ’t biesie.

Zo as iej met mekare hebt können leazen binne wie d’r weer van vekansie. Wie hebt rap de auto uut’elaan en toen bin’k ’t dörp in’elopen, det kan’k noe ienmoal niet loaten, det is mien oard, ik mudde weten hoe ’t d’r met gesteld is. Nou de Vechte lig d’r nog net zo läkker bie as veur ik vertrökke, op ’t leugenbänkie ok nog altied de zelde luu. Mar dan dreai ik mie umme en zie’k det det pand van den verzekeringskeerl löög stiet, doar hangt bödties an det doar ok al weer een makelaar in kömp, oaver een poossie hebbe wie meer makelaars as huuzen. Loop ik de stroate in, en dan valt mie de mond lös, in veertien dagen is det hele mooie beschilderde gebouw, woar as ik vrogger bie Herbrink de krudenier bosschoppen deu , käts verdwenen. Ik moche doar zo graag kommen, as klein jochie. Ok al was ’t ok nog zo druk, iej hoemen nooit bange te wean det een groten oe veur drung, zoas oe bie aanderen wel oaverkommen kon.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat:Terugge van weg ewest.

Dalfsen’s Plat:Terugge van weg ewest.

De meesten zölt mie wel niet emist hebben, mar echt woar, ik binne d’r weer van weg ewest. Ik wazze jullie en det geneuil zo zat, det ik tegen de vrouwe zea: “Kom deerne, wie goat vut, woarhean kan mie niet schealen, mar ik wil is aandere meansen zien, is aandere proat heuren, en “den Bärg” hier, doar hè’k veurlopig ok genogt van ezien. Is det noe een bärg? Nog gien 25 meter hoge, een mollebult.” Zo binne wie d’r dan met stille trom van tussen uut egoan. Wie bint beland, zoas wel vaker, an de Moezel in Duutsland, juust, weet iej ’t nog?

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Regeren is veuruutkieken.

Dalfsen’s Plat: Regeren is veuruutkieken.

Köttens kwaam ik Lammert tegen bie de supermärkt, hij had de halve kärre vol droeven. Wat wi’j toch met zovölle van die dingen? Vreug ik um. Nou, det zà’k oe dan is rap uut deduukies doen. Ik hebbe een droevestruke an ’t huus, en alle joar is ’t weer hulen met de pette op, weer gien droeven, en de buren mar lachen. Lammert as wiengaardenier, gien knippe veur de neuze weerd. En noe zà’k ze dit joar is veur wean, ik goa temee nog eamen bie de doe ut zelver an, een bos droad halen, en dan knup ik disse trossen vanmiddag in mien droevenstruke, zà’k ze is wat loaten zien vanoamd as ze bie mie komt te barbecuppen. Kiek, det nuum ik noe een veuruutziende blik.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Bedriengen

Dalfsen’s Plat: Bedriengen

Raar woord, met verschillende betekenissen, hoewel ze wel hoaste op ’t zelde neerkomt, as d’r oe iene bedrög kan det best as een bedrieging oaverkommen, iej könt d’r best een bettie bange van wönnen. Hoe is ut meugelijk det meansen zo könt doen. Tiedens de zommervekansie is ’t hier vake gezellig druk, doar zit een hoop volk op de terrässies, en ok bie de brugge is ’t een kommen en goan van bekenden en vremdelingen, ik mage doar graag noa kieken, en mie d’r zelf ok nog wei’s graag instötten. Zo gung ik een steugie terugge an een töfeltie zitten bie oos in de stroate, bie een keerl die een bettie nösterig van zich of keek.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Pech of geluk.

Dalfsen’s Plat: Pech of geluk.

’t Sprekwoord luud:” A’j veur een dubbeltie geboren bint wö’j nooit een kwättie.” En à’j een bettie succes hebt in ’t leamen, is det gewoon een kwestie van geluk. Vroag mar noa bie de pechvogels. Veurige wekke had ik toch hoaste weer een fietser onder de auto, doar schealen mar een beroerd klein bettie an. Hij fietsen veur mie en ik dache det e net as ikke rechtuut wol, mar net det ik um veurbie wolle goan sleut e linksof. Ik preute doar later op de middag oaver met die luu op ’t bänkie bie de brugge.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Meelien of meewarigheid.

Dalfsen’s Plat: Meelien of meewarigheid.

Stel oe is eamen veur, iej wördt as bouwvakker of’ekeurd veur oen wärk. Of oen knienen, of oen heupen of oen nekke of nog wat aans wärkt niet meer zo as ’t mut. Iej loopt bie huus, iej verveelt oe rot, en dus prakkezeer iej van alles uut. Det olde schuurtie of brekken en doar een ni’je garage veur bouwen. Prachtig toch, hè’j weer wat bezigheid. Kiek zegt de buren, hij kan bie de baas niet meer wärken en hij kan thuus wel bouwen, as det gien geval van steunfraude is weet ik ut niet meer.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: De Stien en de kärmse.

Dalfsen’s Plat: De Stien en de kärmse.

Een steugie geleen heb ik ut ok al oaver de Stien ehad. Noe leg ik mien oor nog wel is hier en doar te luusteren, en dan heur iej van alles. Zo ok vergangen wekke. Doar wönnen mie van verschillende kaanten in ’t oor efluusterd det ut gewoon een grof schandaal was. As beveurbeeld de Damovo anvrög umme ’s zoaterdags met de kärmse deur te magen goan töt 1 uur ’s nachens in plaasse van 12 uur, dan kan det beslist niet, want dan kömp de ’s zundesrust in gevoar. Damovo wördt niet met gemeenschapsgeld in stand ehoalen heur, zie betaalt alles zelf.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Van buten wean en leazen.

Dalfsen’s Plat: Van buten wean en leazen.

Sommige luu least allenig bie de winterdag, aanderen least altied en alles wat lös en vaste zit. Ik hebbe ok is met’emäkt, iej hoalt ut hoaste niet veur meugelijk, det ik een boerenechtpaar mosse verhuzen noar ’t dörp. Zie scheien uut met boeren en gungen stille leamen. Zie wollen ok een ni’j bärgmeubel hemmen, en stunnen bie iene te kieken met nog al völle lösse schappen. Doar kö’j prachtig oen boeken inzetten zea ik in mien onnözelheid. Boeken; wie hebt mar ien boek, en det is oze trouwbiebel, en toen ik um later zage stoan, zag die d’r noa 50 joar nog as ni’j uut ok. Mar met disse mooie zommer kom ik meer an leazen toe dan ooit. Wie stapt graag op de fietse, drinken en fruit in de koeltasse, en niet te vergetten een paar boeken en wat puzzlebuukies in deaandere tasse.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Zunig, zunig mien jonk.

Dalfsen’s Plat: Zunig, zunig mien jonk.

Iej kent met mekare Bättus nog wel, den een kwättie wel tien keer op zien kante zet veur det hij d’r een stuuver van uutgif. Hij is bie wieze van sprekken in stoat een dubbeltie middendeur te bieten. En wat gebeuren d’r noe? Iej zölt ut niet geleuven, mar hij gunk met zien Derkie een wereldreize maken umme det ze 40 joar etrouwd waren. Derkie wus niet hoe ze ’t had; Israël, Indië, Australië, Zuud Afrika, en Amerika. En noe zaten ze op Ijsland.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Veranderingen.

Dalfsen’s Plat: Veranderingen.

Wat is d’r in de loop van de joaren toch al een hoop veranderd. “t Geleuf beveurbeeld, vrogger geleumen de wichter nog in de ooievaar, noe weet ze as ze nog gien twie bint al det zo’n kleingie in moe’s boek gruuit en det va d’r det in’estopt hef. Trouwens die ooievaar? Een paar wekken terugge waa’k äns op vesite. Kwamp d’r een hoop van det opgeschötten volk binnen, allemoal zo’n joar of wat etrouwd. Iene hef d’r onderweg een ooievaar zien vliegen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: “t Spiegeltie.

Dalfsen’s Plat: “t Spiegeltie.

Onderstoand gedichie kreeg ik köttens an’ereikt van ien van mien vriendinnegies, ’t is al heel old, ik hebbe ’t toen ik nog niet etrouwd ware al is heuren veurdragen deur ien of aandere meester uut Ommen, den had völle meer van det soort dingen,die deud det in ’t Sallands mar noe was ’t in de standaard taal, doarumme heb ik ’t veur jullie eamen weer oaver’ezet in ’t oorspronkelijke Sallands. Ik hoape dè’j d’r met mekare ok van genieten könt.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Antwoorden.

Dalfsen’s Plat: Antwoorden.

Van vroagen wö’j wies, wönnen oos vrogger al deur de meester veur’ehoalen. Mar ik hadde meer an de antwoorden. Wie hebt hier in de stroate zo’n prachtig mooie pompe, Iej könt doar oen hond eamen loaten zoepen, de toeristen, veural de kinders wilt d’r allemoal graag eamen an zwengelen. ’t Is gewoon een trekpleister, een prachtig gebaar van de winkeliers an de gemeente. En noe de vroage, woarumme is det ding zelfs op Hemelvoartsdag nog niet te gebruken?

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Van toafels, stoelen en krukken, van bedden en banken.

Dalfsen’s Plat: Van toafels, stoelen en krukken, van bedden en banken.

Disse keer wol ik is iets ter toafel brengen, ik wolle ’t niet langer onder stoelen of banken stekken. Ik hoape wel dè’j goed luustert, ik wille namelijk niet graag allenig veur stoelen en banken stoan te proaten. Iets aans is, ik wol wè graag det wat ik jullie noe allemoal vertelle an disse toafel blif. Doarumme vertel ik ut oe ok achter de banke. Doar giet e dan; ik hoale van een rieke toafel, dan kan ik um ok nog best taaien al wödt ik dan ok al een däggie older. Ik hoale ok van een köt toafelgebed en een lang stuk wost.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Pochen.

Dalfsen’s Plat: Pochen.

Gait Jan zeg altied, klagen maag ik niet, en pochen wil ik niet. Mar ditmoal wil ik wel is pochen! Pochen op Dalfsen, wat hebbe wie hier de boel toch veur mekare. Met det ofval beveurbeeld, körken, kö’j hier inleaveren bie de schoemakers, wödt hergebruukt. Löge blikkies, kroonkörken, schroemen spiekers, joa alle old iezer en blik könne wie zo kwiet bie ’t Beatrixgebouw.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: 5 mei Bevrijding.

Dalfsen’s Plat: 5 mei Bevrijding.

Heerlijk gevuul toch, maangen zengen wà’j wilt, een eingen regering, al hebbe wie doar wei’s wat op an te märken, mar det is dan dus oze eingen schuld, hà’w mar aans mutten kiezen. Oze koninginne, en alles wat doar bi’j heurt, wò’j ’t missen? Ikke veur gien gold. En wat hebt een hoop buurten weer hun beste edoan umme oos dörp mooi te maken. Trouwens ik schrukke wel eamen toen ‘k deur de Baarsmastroate kwame. 50 joar, is ’t echt 50 joar geleen det ik hier oaver de vloeren lage te kroepen umme viltzeil te lengen. Wat is d’r in de loop van de joaren wat veraandert, gien meanse hef noe nog viltzeil in de kamer lingen met een paar cocoslopers d’r oaver, of as ’t nog goedkoper mos een chinamatte.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: U, ieje en oe.

Dalfsen’s Plat: U, ieje en oe.

Mättend gunk noa schoele.Zien moe, gaf um altied een trummeltie stoete met. Völs te völle vund de juffrouw. “Je moet maar tegen je moeder zeggen dat ze je wat minder mee moet geven.” De aandere mönnen vreug de juffrouw. “Wat zei je moeder?” Iej mossen niet nuilen. Maarten toch; weet je niet wat U betekent? Oh, joawè, det ik gien ieje teengen oe mage zengen. Zo’n jongen toch, zuk soort geproat, heur iej zien grovva? Gait Jan? Trouwens oale opa Mättend, Gait Jan zien va, kan dr ok wat van. Die woont nog steeds met Grietien in een eingen huussie.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Bukken

Dalfsen’s Plat: Bukken

Wie hadden hier vrogger, en dan proat ik oaver een kleine 50 joar eleen, een old vrouwgie. Die zea; te passe en te onpasse:”Bukken mu’w allemoal leren.” Nou, in de letterlijke betekenisse heb ik ut ok weer of’eleerd, ik kan met gien meansen meugelijkheid mien eingen veters strikken, en as äns een briefie van honderd op de grond lig, dan zet ik dr de voet op en wache töt dr iene in de buurte is die um veur mie op kan rapen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Brommen.

Dalfsen’s Plat: Brommen.

Ik hebbe niet graag brommen, disse wekke dus rustig an. Veurige wekke bin’k eingenlijk mien buukie te buten egoan. Wie hebt of’esprökken det mien stukkies zo ongeveer 420 woorden maagt wean, en toen waren ut dr 475 en ik was nog lange niet uut’eproat. Ik hadde nog willen vertellen van den olden den mie op de märkt anheult, umme te verklappen det hij die opa was, woarvan det deerntie op schoele zea, dettte nog liever had det de Dalfser toren umme veult dan det ze zien borrel umme stoten. Ik wachen dr al op dette mie uut zol neudigen umme dr samen ans iene op te nemmen, mar det veult vies teengen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Boekenbal.

Dalfsen’s Plat: Boekenbal.

Vri’jdag 12 meert, was ’t zovärre: ” ’t Eerste Oaveriesselse Boekenbal.” Det was nog is de muuite weerd. Ik heuren ien van oze schrievers, den ok in den Haag ewest was, zengen det det ut niet halen bie dissen oamd. Hoe kan ’t ok aans, De boel wönnen an mekare eproat deur Thea Kroese, van RTV-Oost, die ok völle det kokprogramma dut met al die olde kössies as kruudmoes, sloat met papnat en det soort dingen. Aranka Meierink vuulen wat schrievers an de taand, zonder det ze een tandartsendiploma hef giet haar det toch händig of.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Vroangen.

Dalfsen’s Plat: Vroangen.

Van vroangen wö’j wies en iene gek kan meer vroangen as tien wiezen antwoorden könt. Mien moe zea vrogger nog weis van hoald oen snater, an oe wödt niks evroagd. En toch; zit ik noe met een vroage: “Zol dr gien köpperpoets meer wean?” Of könt de luu de plate niet meer poetsen. Is jullie det nooit op’evallen, nou mie wè, umme det Jenny van Gerard dr mie op wees. As ik in mien luie stoel zitte, dan weet ik oe late of ut is.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Schuld, schaam iej oe niet?

Dalfsen’s Plat: Schuld, schaam iej oe niet?

Oaverkömp oe det wei’s, dè’j oe schuldig vuult? Ik denke det iederiene doar wei’s met te maken hef. Zo van:”Hà’k dit noe mar niet edoan, of woarumme hè’k det eloaten.” Doar bint netuurlijk uutzunderingen, doar bint ok luu met een planke veur de kop, of een vel veur de kop as een bolle. Mar wat is det eingenlijk à’j oe schaamt. Det kömp umme det op een enkele gewetenloze schurk noa, iederiene emäkt is met een geweten.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Onderwies.

Dalfsen’s Plat: Onderwies.

Raar woord toch eigenlijk, mu’j is èmen op oe in loaten wärken. Onderwies wie hebt ut allemoal ehad, woarumme? Luuster iej goed….;. umme van boamen wies te wönnen. Vandoar misschien ok, det ze de meester uut de hoogste klassen vrogger de boamenmeester nuumen.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: De Stroate.

Dalfsen’s Plat: De Stroate.

Loop ik in de stroate, löp doar een vrouwmèènse met een öliefoester op de voeste, die hef ze net in een winkel ekreengen, de boamenkante van haar rooie jässe is al helemoale wit, niet van de snee mar van de poeiersuker. Zie hef in de gaeten dè’k haar zie, löp op mie toe en zeg: “Det zet iej toch niet in de kraante?” Zo achterdochtig is ’t volk as ’t luu van de kraante anbelangt. Joost van den Vondel schreef ut zo: “Het achterdencken schrickt voor ’t ritselen van een bladt.” Alles mag eschremen wönnen, as ’t mar niet oaver mie giet.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Gelukkig Ni’jjoar.

Dalfsen’s Plat: Gelukkig Ni’jjoar.

Vandage driekoningen stiet dr in mien agenda, de käsboom mag de kamer weer uut. ’t Feest is of’elopen. Wie goat weer gewoon oaver op ’t programma van alle dag. Wie hebt dr noe lange genogt bie stille estoan, vin iej ok niet? Een steugie zwiemelen bie zoiets, akkoord van Putten, mar noe mut ut wè goed wèèn veur de rest van ut joar. Wie mut weer voort en voort en voort. Gewoon weer van : “Ik mut nog dit en ik mut nog det.” Zo zit oze wereld toch in mekare, zo van e ……nooit genogt! Toch zò’k mar wei’s èmen bedenken det:

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Kästmärkt.

Dalfsen’s Plat: Kästmärkt.

Zo zächies an is de kästmärkt een traditie ewönnen, en de öliebollen van Excelsior heurt doar gewoon bie. Zie waeren bässens läkker. En ’t was ok niet zo det ze völs te vet waeren. Vet, doar schöt mie wat bie in ’t zin. Vrogger kwaam ik wei’s äns, woar alles zo smerig, vettig was. Alleen ’t etten was dr bärre schroal. De eugies dremen op de soep, in plaasse det dr een dikke loage vet opzat, zoas toentertied de gewoonte was. Zie zènen dan ok van det mèènse: “Alles vet behalve ’t etten.” Vrogger mèten ze de dikte van ’t spek, as ze slachten. Den had wè zes vingers dik spek an zien värken, en denne had dr wel een stientie opzitten!

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Allerhande.

Dalfsen’s Plat: Allerhande.

Disse keer is weer van alles wat, gien lank verhael mar gewoon wat snipsnodderi’jen. Umme te beginnen wò’k ut èmen hemmen oaver oze ni’je Brunawinkel. A’j zo binnen komt, dan blinkt ut oe allemoal toe van ni’jigheid. En mien vertrouwde copiéerapperaten stoat dr ok netties bie. Allenig à’k noe een pepier deur de millen mudde snien, mu’k eerst op de boek op de grond goan lingen. Mar dr is mie verzekerd, doar komt nog een paar töfelties tussen, woar det apperaat op kan stoan. Niks in de weg dus, ik hoape det ze dr een bult schik hebt met mekaere. En boeken en CD’s hebt ze dr bie de vleet, as ok van die aandere snipsnodderi’jchies.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Opvoeden.

Dalfsen’s Plat: Opvoeden.

De veurige wekke stund in de grote dagbladen, det de meesters en de juffrouws vunnen det dr thuus niet streng genogt met de wichter umme egoan wönnen. Doar was te weinig discipline, de kinderen luusteren niet genogt, zie konnen zich ok muuilijk an regelties hoalen en meer van det soort dingen. Wat wi’j ok, à’j heurt det wichter niet meer netties an toafel hoeft te zitten met ut etten, mar gewoon met ut böd op schoot noa de tillevisie zit te kieken.

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Plat en Plat

Dalfsen’s Plat: Plat en Plat

De läste tied krie’k toch wat  aover mie hen, niet te krap. Det ni’je logo bie mien stukkies hef det op zien geweten. En dan niet die foto, die mag dr nog wè wèèn,  à zeg ik ut zelf, mar die woorden:  “Dalfsen’s plat.” En dan begint de luu.  Zo van;  iej  zegt zelf altied det de streektaal niet plat is, en noe nuum iej oen eingen stukkies plat. How how, wie zeg det? 

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Tevrèèn

Dalfsen’s Plat: Tevrèèn

Gait Jan hef dr weer een kleinzunne bie’ekreengen, en zien kleinkinders bint à net zukke drieklaozoeren as det e zelf is. Kömp Appie op schõele;  löp as een pauwe zo trots op de juffrouw of en zeg: “wie hebt dr een ni’je bebie bie ekreengen.” . De juffrouw is bli’j met um en zeg oh, Appie wat mooi, en wat is’t, een jochie of een meissie? Waorop Appie zeg, dè’s noe toch ok wat daor hè’k à gis niet naor ekekken, hij had de broek al an. 

Lees verder »

Dalfsen’s Plat: Poep

Dalfsen’s Plat: Poep

Wat is daor in de loop van de tied à wat aover eschremen,  meestens haol ik niet zo van die soort praot, mar soms kö’j dr niet onderuut. Daor dient  zich de läste tied een ni’j fenomeen an. Peerden, pracht biesten, mar zie hebt jämmer genogt gien luier veur, en as ze dr noe met op de ruiterpaden blemen dan was det nog töt daor an toe, mar ie’j komt hoe langer hoe vaeker van die grote hopen peerdeviengen teengen op oze mooie fiets- en wandelpaden.

Lees verder »